Regeringen nedsætter produktivitetskommission

20/03/2012 15:04

Erhvervs- og Vækstministeriet

Regeringen nedsætter en produktivitets-kommission med uafhængige eksperter, som skal komme med konkrete idéer til, hvordan produktiviteten i Danmark bliver styrket. Regeringen har udpeget professor Peter Birch Sørensen som formand for kommissionen.

Danmark har traditionelt været blandt de rigeste lande i OECD. Men siden midten af 1990’erne er de rigeste lande løbet fra Danmark. Det skyldes blandt andet, at de har haft en stærkere vækst i produktiviteten end Danmark. Vi skaber mindre værdi pr. arbejdstime end de bedste lande.

Hvis den udvikling fortsætter, vil vi få svært ved at fastholde en privat og offentlig velfærd af internationalt høj kvalitet.

Regeringen nedsætter derfor en produktivitetskommission med uafhængige eksperter og særligt sagkyndige.

Læs hele kommissoriet her

Kommissionen får bl.a. til opgave at:

Kortlægge årsagerne til den lave danske produktivitetsvækst siden midten af 1990’erne
Udpege de væsentligste drivkræfter bag produktivitetsudviklingen
Belyse sammenhængen mellem virksomhedernes produktivitet, omkostninger og konkurrenceevne
Komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten
Vurdere effekterne af anbefalingerne og inddrage internationale erfaringer

Kommissionen skal arbejde åbent med henblik på en løbende debat, inddrage organisationer, internationale eksperter mv. samt offentliggøre delrapporter undervejs. Arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af 2013.

Som formand for kommissionen har regeringen udpeget professor Peter Birch Sørensen. Medlemmerne udpeges i den nærmeste fremtid i samråd med formanden.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager:
Produktivitetsudviklingen har været bekymrende svag siden midten af 90’erne. Det har kostet både velstand og konkurrenceevne. Det er den udfordring, der nu skal tackles offensivt, af kloge hjerner uden forudfattede meninger. Vi har brug for effektive bud på, hvordan vi ved at fortsætte ud ad reformvejen helt konkret kan understøtte en stærkere produktivitetsudvikling i både den private og den offentlige sektor. Vi har bevidst valgt at give kommissionen et stort manøvrerum. Peter Birch Sørensen er den rette til at stå i spidsen for arbejdet, og jeg ser med spænding frem til resultatet.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:
Danmarks konkurrenceevne er svækket markant de senere år. Der er behov for at få sat skub i produktivitetsvæksten, så Danmark fortsat er et attraktivt sted at investere, udvikle og producere - det er en forudsætning for, at vi kan skabe nye, gode job i Danmark. For at nå dertil er der ingen snuptagsløsninger, men til gengæld en del hårdt arbejde og omfattende reformer. Jeg ser frem til, at produktivitetskommissionen kommer med sine bud på, hvordan det kan ske på en god måde.
 

Mest Læste

Annonce