Regeringen ser positivt på skærpet straf i konkurrencesager

10/04/2012 10:14

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn fremlægger i dag konkurrencelovsudvalgets rapport. Rapporten indeholder en række anbefalinger til at styrke efterlevelsen og håndhævelsen af konkurrenceloven i Danmark.

Et flertal af udvalgets medlemmer anbefaler, at bødeniveauet for overtrædelse af konkurrenceloven hæves væsentligt, og at der indføres fængselsstraf i kartelsager.

        Læs rapport, bilag-ark og fakta
        Læs Konkurrence- og forbrugerstyrelsens kommentarer

Desuden er udvalget enigt om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens informations- og vejledningsindsats skal styrkes, og at dialogen mellem myndigheder og virksomheder i konkurrencesager intensiveres.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:

- Stærk konkurrence er en vigtig forudsætning for øget vækst og produktivitet. Derfor glæder det mig, at udvalget kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan vi får styrket konkurrencen i Danmark.
Det virker på mig fornuftigt, når et flertal i udvalget anbefaler, at der indføres væsentligt højere bøder og fængselsstraf i konkurrencesager. Karteller og kunstigt opskruede priser er skadelige for samfundet. Vi skal stå på forbrugernes og alle de lovlydige virksomheders side, og gå hårdt efter dem der vil snyde. Anbefalingerne vil nu indgå i arbejdet med det konkurrenceudspil, som regeringen vil fremlægge inden længe.
Anbefalingerne repræsenterer en balanceret tilgang. Der præsenteres en række gode forslag, der styrker virksomhedernes muligheder for at få vejledning om reglerne og fremmer dialogen mellem virksomheder og myndigheder. Men vejledning kan ikke stå alene. Det må ikke kunne betale sig at bryde konkurrencereglerne.

Justitsminister Morten Bødskov:

- Udvalgets overvejelser er et godt udgangspunkt for at se på, om vi bør stramme grebet yderligere over for de økonomisk kriminelle. Luskede julelege for at omgå reglerne og presse priserne er ganske enkelt ikke fair over for helt almindelige forbrugere og alle pligtopfyldende virksomheder.
Jeg er derfor åben over for at se på, om det er nødvendigt at tale med endnu større bogstaver, så ingen kan være i tvivl om samfundets holdning. Det kan meget vel være ved simpelthen at indføre markante fængselsstraffe overfor konkurrenceforvridende økonomisk kriminalitet. I lighed med andre områder inden for økonomisk kriminalitet kunne denne form for undergravende adfærd skrives ind i straffeloven.

Mest Læste

Annonce