Regeringen vil skabe vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark

19/03/2012 14:20

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervs- og vækstministeren, miljøministeren og uddannelsesministeren har i dag afholdt et dialogmøde om Det Blå Danmark. Samtidig udpeger ministrene et vækstteam for Det Blå Danmark. Det er startskuddet for regeringens arbejde med at skabe vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark.

På dialogmødet var et bredt udsnit af repræsentanter fra Det Blå Danmark til stede, herunder arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, maritime virksomheder til søs og til lands og forskningsinstitutioner.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn:
De maritime virksomheder står for 24 procent af den samlede danske eksport, og danske rederier transporterer på det internationale marked ca. 10 % af verdenshandlen målt i værdi. Vi har altså en klar global styrkeposition, og den skal vi bygge på for at få Danmark tilbage på vækstsporet. Vi har fået nogle gode input i dag på dialogmødet til, hvad der skal til for, at vi kan udnytte vækstmulighederne for Det Blå Danmark.
Nu går vækstteamet i gang med deres arbejde, og jeg glæder mig meget til at se deres anbefalinger. Jeg er sikker på, at denne gruppe af meget kompetente personer med ekspertviden på Det Blå Danmark kan pege på nogle helt centrale indsatsområder, som regeringen kan pejle efter og sætte fokus på nye vækstmuligheder i Det Blå Danmark.

Miljøminister Ida Auken:
Det Blå Danmark bidrager også til et grønt Danmark, og danske rederier og leverandører af udstyr har en unik mulighed for også at gøre en god forretning ud af en stærk grøn profil. Jeg ser frem til anbefalingerne fra vækstteamet og en udbygning af det allerede rigtigt gode samarbejde vi har med branchen om en grønnere skibsfart.

Uddannelsesminister, Morten Østergaard:
For at fastholde og videreudvikle det maritime områdes styrkeposition, er der behov for at stille skarpt på, hvilke kompetencer og forskningsindsatser, der kan gøre en forskel i Det Blå Danmark - både nationalt og i forhold til den gobale konkurrence. Det er vigtigt, at der er en tæt dialog og samspil mellem virksomhederne i Det Blå Danmark, relevante videninstitutioner og myndigheder. Jeg glæder mig til at se frugten af det arbejde, vi nu igangsætter.

Vækstteamet for Det Blå Danmark går nu i gang med sit arbejde, som vil føre frem til, at de senest den 1. oktober 2012 afleverer anbefalinger til regeringen til initiativer, som kan styrke vækstvilkårene. Som opfølgning på vækstteamets arbejde vil regeringen udarbejde en handlingsplan, der kan styrke væksten i Det Blå Danmark.
 

Fakta: Regeringens arbejde med vækst i Det Blå Danmark

Det Blå Danmark er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner. Fastholdelse af denne internationale styrkeposition i den globale konkurrence kræver en særlig indsats. Regeringen ønsker derfor at efterse vækstvilkårene og belyse nye vækstmuligheder inden for Det Blå Danmark.

Regeringen har nedsat et vækstteam for Det Blå Danmark, der senest i oktober 2012 skal aflevere anbefalinger til regeringen til initiativer, som kan styrke vækstvilkårene. Som opfølgning på vækstteamets arbejde vil regeringen udarbejde en handlingsplan, der kan styrke væksten i Det Blå Danmark.

Dialogmødet den 19. marts 2012 er startskuddet på regeringens og vækstteamets arbejde med at skabe vækst i Det Blå Danmark. I dialogmødet deltager et bredt udsnit af repræsentanter fra Det Blå Danmark, herunder arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer, maritime virksomheder og forskningsinstitutioner.

Vækstteamet for Det Blå Danmark
Vækstteamet drøfter på deres møder udfordringer og potentialer for vækst i Det Blå Danmark. Vækstteamet er sammensat af ressourcepersoner fra Det Blå Danmark og består af:
• Carsten Mortensen, adm. direktør, DS Norden A/S (formand)
• Thomas Knudsen, adm. direktør, MAN Diesel og Turbo
• Henrik Sørensen, adm. direktør, DESMI
• Lars Thrane, bestyrelsesmedlem, Thrane & Thrane
• Søren Thomsen, adm. direktør, Esvagt
• Claus Jensen, bestyrelsesmedlem i Fornyelsesfonden og medlem af Rådet for Teknologi og Innovation mv.
• Britta Gammelgaard, professor, Copenhagen Business School
• Andreas Nordseth, direktør, Søfartsstyrelsen

Processen for arbejdet i vækstteamet for Det Blå Danmark
• Den 19. marts 2012: Dialogmøde om Det Blå Danmark.
• April-september 2012: Vækstteamet holder møder.
• September 2012: Dialogmøde om Det Blå Danmark på baggrund af vækstteamets arbejde.
• Oktober 2012: Vækstteamet afleverer anbefalinger til regeringen.

Læs også diskussionsoplægget

Fakta om Det Blå Danmark
• Den maritime klynge står for 24 pct. af den danske eksport, og for 10 pct. af produktionen i Danmark.
• Der er ca. 80.000 personer beskæftiget direkte inden for Det Blå Danmark, heraf ca. 17.000 på danske skibe. Herudover er ca. 35.000 personer beskæftiget indirekte i Det Blå Danmark.
• Søfartens valutaindsejling var i 2011 ca. 180 mia. kr. Mere end 90 pct. af indtjeningen
 

Mest Læste

Annonce