Femern A/S udbyder udløb fra pumpestation

Infrastruktur

21/08/2018 14:00

Jens Villemoes

Femern A/S forbereder sig på danmarkshistoriens største anlægsbyggeri.

Bygherren på Femern-tunnelen, Femern A/S, er i gang med sikre, at området øst for Rødbyhavn holdes tørt, så alt er klar til danmarkshistoriens største anlægsbyggeri for alvor går i gang.

Området, hvor blandt andet tunnelelementerne skal støbes, er lige omkring havniveau – nogle steder endda under havniveau - og området drænes i dag af en gammel pumpestation. Den erstatter Femern A/S med en ny og fremtidssikret pumpestation.

Bygherren har netop sat udbuddet i gang på et udløb fra den nye pumpestation, og interesserede virksomheder har nu en lille måned til at udarbejde en prækvalifikationsanmodning.

”Den 120 meter lange udløbsledning skal lede vand fra den nye Strandholm Pumpestation ved Rødbyhavn gennem diget og ud i Femern Bælt,” siger design manager ved Femern A/S, Henrik Schjøler Dahl.

Udløbsledningen er desuden med til at sikre permanent opretholdelse af dræningen af landbrugsarealer nord for produktionsområdet.

Femern A/S har valgt at udbyde de forberedende arbejder i en lang række mindre entrepriser, hvilket bl.a. giver mindre og lokale entreprenører mulighed for at byde på arbejderne.

Opgaven er et led i den aftale, forligspartierne bag Femern-forbindelsen indgik i foråret. Her besluttede den politiske forligskreds bag Femern-forbindelsen at fremrykke forberedende anlægsaktiviteter for godt 400 millioner kroner inden for det samlede anlægsbudget på 52,6 mia. kroner.

 

Læs mere om udbuddet her: https://femern.com/da/Current-tenders/Hovedentrepriseaftale-Udloeb-Ny-Pumpestation

 

Fakta om Femern-forbindelsen:

• Femern-tunnelen er danmarkshistoriens største anlægsprojekt.

• Femern-forbindelsen skal bygges mellem Rødbyhavn på Lolland og Puttgarden i Tyskland.

• Den 18 kilometer lange sænketunnel bliver verdens længste sænketunnel.

• Tunnelen vil rumme en tosporet motorvej i hver retning med fuldt nødspor og to elektrificerede jernbanespor.

• Når Femern-tunnelen er færdig, vil rejsen over Femern Bælt tage syv minutter i tog og 10 minutter i bil.

• Det vil tage cirka 8,5 år at bygge Femern-tunnelen.

• Op mod 3.000 mennesker vil være direkte beskæftigede med byggeriet.

• Tunnelen bygges til at kunne stå i mindst 120 år.

Mest Læste

Annonce