MSE vinder graveopgave på Femern-projektet

Infrastruktur

30/5/18 8:56

Jens Villemoes

Femern A/S har underskrevet kontrakt om byggemodning af byggepladsen for den kommende Femern Bælt-forbindelse.

Bygherreselskabet Femern A/S har netop underskrevet den første kontrakt på det byggemodningsarbejde, der går forud for selve anlægsfasen for verdens længste sænketunnel.

Kontrakten er indgået med en lokalt forankret anlægsentreprenør, MSE Entreprise A/S fra Nørre Alslev på Falster.

MSE Entreprise skal stå for det grave- og drænarbejde, der er forudsætningen for, at arkæologer kan finkæmmejorden og sikre, at fortidsminder bevares.

Det er et over 150 hektar stort område øst for Rødbyhavn på Lolland, der nu gøres klar til anlægsfasen for danmarkshistoriens største anlægsprojekt – Femern-tunnelen.

Her kommer den fabrik til at ligge, hvor 73.000 tons tunge tunnelelementer skal støbes, inden de sejles ud, sænkes ned på havbunden og sættes sammen til verdens længste sænketunnel mellem Lolland og den tyske ø Fehmarn.

”Udgravningen er et væsentligt element i forberedelsen af anlægsfasen ogsikrer, at vi står godt forberedte, når de store entreprenører går i gang med at bygge tunnelelementfabrikken.Valget er faldet på MSE Entreprise, fordi de var stærke på pris og har den rette erfaring fra lignende projekter,” siger Christian Henriksen", dansk myndighedschef i Femern A/S.

MSE og arkæologerne tager fat på udgravningsarbejdet til sommer.

Der er tale om sidste etape i de arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Femern-byggeriet - den største sammenhængende arkæologiske opgave i danmarkshistorien.

MSE Entreprise skal grave topjorden væk, så man kommer ned til de jordlag, hvor arkæologerne tager over med pensel og graveskeer.

Derudover skal MSE Entreprise holde udgravningsfelterne tørre, mens arkæologerne arbejder.

Udgravningen er et led i den aftale forligspartierne bag Femern-forbindelsen indgik i foråret. Her besluttede man at fremrykke forberedende anlægsaktiviteter for godt 400 millioner kroner inden for det samlede anlægsbudget på 52,6 mia. kroner.