Aftale om Finansloven for 2013

11/11/2012 12:38

Finansministeriet

Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om finansloven for 2013, der skaber job og fremgang for Danmark, og hjælper de mennesker, der er ved at have opbrugt dagpengene. Hovedelementer i aftalen er:
  • 480 mio. kr. til uddannelse med forsørgelse til dagpengemodtagere, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013.
  • 1½ mia. kr. til styrket miljø og grønne arbejdspladser.
  • Fedt- og sukkerafgiften afskaffes.
  • Beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst føres tilbage til de tidligere regler.
  • Initiativer der ventes at føre til etableringen af 13.500 flere fleksjob.
  • Styrket indsats overfor økonomisk kriminalitet, herunder regler om konkurskarantæne.
  • Godt 200 mio. kr. om året til udsatte grupper, herunder 180 mio. kr. om året til tandpleje for udsatte grupper og en række initiativer på udlændingeområdet.

- Det er en god aftale, som skaber fremgang og job til danskerne, samtidig med at vi viderefører regeringens ansvarlige økonomiske linje. Vi gør også endnu mere for at hjælpe danskere på kanten af dagpengesystemet i arbejde igen. Alt i alt en finanslov, der skaber et stærkere Danmark, siger Bjarne Corydon.
 

Hent aftaleteksten her

Presseresumeer her

- Jeg vil gerne takke Enhedslisten for, at de er med til at tage ansvar for den økonomiske politik. Det har været benhårde forhandlinger, men vi kan kun være stolte af resultatet, siger Bjarne Corydon.

Med aftalen om den samlede finanslov med Enhedslisten, er der udover uddannelse med forsørgelse blandt andet gennemført en udvidelse af seniorjobordningen og flere fleksjob.

Derudover er der enighed om en ny erhvervspakke, der styrker fremgangen i dansk økonomi og dæmper grænsehandlen. Afgiftsstigningerne på fedt og sukker rulles tilbage, ligesom ændringerne af udstationeringsskatten sløjfes. Herudover nedsættes elvarmeafgiften. Det finansieres ved at sænke personfradraget med 900 kr. og øge bundskatten med 0,19 pct.-point.

- Erhvervspakken er en håndsrækning til erhvervslivet, som får bedre rammevilkår fordi vi fjerner administrative byrder. Pakken vil samtidig mindske grænsehandlen, fordi prisforskellen mellem Danmark og Tyskland bliver mindre. Det er sund fornuft, siger finansminister Bjarne Corydon.

Som led i finanslovforhandlingerne er der indgået en række aftaler om forskellige politikområder, heraf flere brede aftaler henover midten af dansk politik. Det gælder blandt andet aftaler om Kriminalforsorgens økonomi, der skaber flere fængselspladser, udmøntning af forskningsreserven, hvor der satses på grøn forskning, bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti, så flere er sikret en praktikplads.

- Jeg glæder mig over, at det har været muligt at indgå en række brede delaftaler henover midten af dansk politik. Det klæder politikerne, når de lægger taktik og fnidder til side og koncentrerer sig om at tage ansvar for vores samfund, siger finansminister Bjarne Corydon.

Mest Læste

Annonce