"Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Fra oprydning i afgifterne til nedbringelse af sagsbehandlingstider tager vi med udspillet konkrete skridt til at gøre det lettere for de virksomheder, der skal skabe grundlaget for varig vækst og nye arbejdspladser i Danmark," siger økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard.

Bedre vilkår for danske virksomheder

Politik

06/05/2015 11:13

Mikkel Sarka

Ny vækstpakke fra regeringen skal sikre bedre vilkår for danske virksomheder.

Gode rammevilkår og stærk konkurrence er afgørende for et succesfuldt dansk erhvervsliv.

Derfor foreslår regeringen nu en række initiativer, der skal skabe bedre vilkår for danske virksomheder og øge væksten.

Byrderne skal være færre, mødet med det offentlige nemmere og konkurrencen skal være endnu stærkere.

"Regeringen har hele tiden haft en stærk og målrettet vækstpolitik, og vi kan nu se, at væksten i samfundet er på vej opad igen. Men det betyder ikke, at vi i regeringen nu bare læner os tilbage og tænker, det var det. Tværtimod har vi fortsat et skarpt fokus på, hvor der er brug for en målrettet indsats for at forbedre mulighederne og vilkårene for dansk erhvervsliv, og det er derfor vi i dag præsenterer disse initiativer," siger finansminister Bjarne Corydon.

"Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Fra oprydning i afgifterne til nedbringelse af sagsbehandlingstider tager vi med udspillet konkrete skridt til at gøre det lettere for de virksomheder, der skal skabe grundlaget for varig vækst og nye arbejdspladser i Danmark," siger økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard.

Initiativerne omfatter blandt andet følgende forslag:

 • Udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile borerigge
 • Sanering af punktafgifter
 • Succession til erhvervsdrivende fonde
 • Fornyelse af virksomhedsforums mandat til og med 2018
 • Nedbringelse af de statslige sagsbehandlingstider
 • Innovationsfremmende regulering af arbejdsmiljøkrav i produktionsvirksomheder
 • Delvis afskaffelse af kontantreglen 
 • Nedlæggelse af den obligatoriske eftersynsordning for ventilationsanlæg
 • Strategi for øget anvendelse af internationale standarder
 • Afskaffelse af dobbeltregulering i fjernvarmesektoren
 • Tilpasning af kabelhandlings- og forskønnelsesplanerne
 • Realisering af effektiviseringer i forsyningssektoren for 3,3 mia. kr.

Læs hele udspillet her.

Mest Læste

Annonce