Bred aftale giver bedre og billigere kollektiv trafik

01/03/2012 14:56

Finansministeriet

Brugere af tog, busser og metro skal hive færre mønter op af lommen for at komme på arbejde. Det er resultatet af en bred aftale mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som betyder at der afsættes 500 millioner årligt til billigere billetter til offentlig transport. Samtidig er parterne bag aftalen enige om at afsætte en årlig pulje på 500 mio.

kr., der skal gå til investeringer i mere og bedre kollektiv trafik.

De årlige udgifter på i alt 1 mia. kr. finansieres ved at lukke muligheden for uhensigtsmæssig brug af reglerne for registreringsafgift af leasing- og demobiler.

Finansminister Bjarne Corydon kalder det en god løsning at lukke hullet i skattelovgivningen og bruge pengene målrettet på at forbedre den offentlige transport.

- Vi har brug for bedre tilbud til de mange brugere af tog, busser og metro. Samtidig har vi brug for mindske forurening og trængsel, ved at flere mennesker vælger offentlig transport frem for bilen. Med aftalen tager vi et godt og grønt skridt i den rigtige retning.

- Samtidig er jeg også godt tilfreds med, at vi har formået at få både Enhedslisten og Dansk Folkeparti med på en fælles aftale, siger finansministeren.

Parterne bag aftalen er enige om, at passagererne skal opleve billigere billetter allerede fra begyndelsen af 2013. Aftalen betyder desuden, at regeringen skal fremlægge konkrete forslag i løbet af første halvår af 2012 til, hvordan takstnedsættelserne skal gennemføres. Parterne bag aftalen skal i foråret 2012 drøfte forslag til investeringer i bedre kollektiv transport, hvilket betyder investeringer i tog, busser, metro og anden kollektiv transport for over 1 mia. kroner i 2012 og 2013.

- Det er en omfattende aftale med mange penge, så vi kan gøre en reel forskel for passagerne. Det kan jeg kun være tilfreds med. At nogle partier ikke ønsker at være med til at forbedre trafikken og mindske trængslen i storbyerne, er mig helt uforståeligt, siger Bjarne Corydon.

Parterne bag aftalen er desuden enige om at nedsætte en kommission med henblik på at analysere mulige tiltag til modernisering af infrastrukturen, reduktion af trængsel og luftforurening i hovedstadsområdet samt et yderligere løft af den kollektive trafik.

Mest Læste

Annonce