Cevea-analyse misinformerer om ulighed

Velfærd

18/4/14 12:03

Freja Eriksen

Torsdag d. 17. april er der i pressen omtalt en analyse fra Cevea. Analysen er imidlertid fejlbehæftet, og der er ikke belæg for de konklusioner, som Cevea drager på baggrund af analysen.

Cevea konkluderer:

- at ulighed stiger mest i Danmark fra 2005 til 2012
- at Danmark er langt fra verdens mest lige land
- at hvis udviklingen fortsætter som den gjorde fra 2005-2012, vil uligheden i Danmark i 2020 ligge på samme niveau, som Rumænien og Bulgarien gør i dag

Realiteten er: 

- at uligheden steg i slutningen af 00’erne bl.a. i lyset af udviklingen i boligpriserne og var uændret fra 2010 til 2011. 2012 er ikke dækket af Ceveas data.
- at Danmark stadig er et af verdens allermest lige lande og derfor har væksten ikke været større end i andre lande
- at det er uden fagligt grundlag at fremskrive det samlede mål for uligheden (gini-koefficienten) uden at basere det på udviklingen i familiernes indkomster og årsagerne til denne. Hertil kommer, at de af Cevea anvendte data ikke kan bruges over tid. Dermed er fremskrivningen i realiteten uden både datamæssig og teoretisk grundlag

Problemerne i Ceveas analyse

Cevea bruger den indikator for ulighed (Gini-koefficienten), som ligger i EUROSTATs statistikbank. Cevea benytter imidlertid oplysningerne forkert, og konklusionerne holder derfor ikke.

For det første dækker oplysningerne ikke perioden 2005 til 2012. Cevea har formentlig taget fejl af årstallet i EUROSTATs statistikbank, der refererer til ”interviewtidspunktet”. Opgørelsen er nemlig baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt få tusinde danskere, som suppleres med indkomstoplysninger fra året før. Det betyder, at indkomstoplysningerne dækker perioden fra 2004 til 2011, og dermed kan de ikke bruges til at sige noget om udviklingen i indkomstforskellene under den nuværende regering.

For det andet bør EUROSTATs opgørelse ikke bruges til at vurdere udviklingen over tid i Danmark. Opgørelsen er generelt forbundet med stor usikkerhed, især før 2010. Danmarks Statistik, der leverer oplysningerne for Danmark til Eurostat, anfører, at ”man som bruger af Eurostat-data [bør] være opmærksom på de svingende Gini-koefficienter i perioden op til 2010 og på databruddet i 2010, som gør det svært at tolke præcis, hvor meget Gini-koefficienten er steget fra årene før 2010 og til de efterfølgende år.

Danmarks Statistik anbefaler desuden, at de internationale oplysninger bruges med forsigtighed, og at der skal tages de nødvendige forbehold. Forsigtighed og forbehold er helt og aldeles fraværende i Ceveas analyse.

For det tredje kommer man frem til andre konklusioner, hvis man bruger andre kilder end EUROSTAT. I OECD-opgørelse, hvor datagrundlaget for Danmark er meget større end i EUROSTATs opgørelse, er Danmark blandt de lande, hvor indkomstforskellene i 2010 er mindst, jf. figur. Man kan også komme frem til væsentlig andre konklusioner fsva. udviklingen. De seneste danske tal for Gini-koefficienten viser, at den var uændret fra 2010 til 2011, jf. Fordeling og Incitamenter 2013. . . . . .

 

Annonce