Danmarks digitale råstof sættes fri

08/10/2012 14:41

Finansministeriet

(Links opdateret) Farvel til dyre parallelregistre i det offentlige. Goddag til vækst, innovation og arbejdspladser. Det er konsekvensen, efter KL og regeringen er blevet enige om at forbedre og forbinde de offentlige registre med grunddata, og samtidig stille oplysninger til rådighed for private.

Når det offentlige rydder op, samler oplysningerne og sætter punktum for parallelregistre kan det årligt spare 260 mio. kroner i administration i 2020. Det får smilet frem hos finansminister Bjarne Corydon:

Som finansminister er det her selvfølgelig en god dag. Vi skal have en mere moderne offentlige sektor og løse opgaverne klogere, så vores fælles penge i kommune- eller statskassen bruges bedst muligt, og det sikrer vi med det her projekt, siger finansminister Bjarne Corydon.

Grunddata kan være borgernes adresser, virksomhedernes CVR-numre eller ejendommes matrikelnummer. Altså data, der bruges igen og igen på tværs af hele den offentlige sektor for at opkræve ejendomsskat, udbetale sociale ydelser eller forebygge oversvømmelser.

Også virksomhederne har udsigt til store besparelser, når de ikke længere skal købe de grunddata, de har brug for, fra det offentlige. Det giver nye muligheder for innovation og vækst, idet særligt de mindre virksomheder og iværksættere får mulighed for at afprøve nye ideer uden først at skulle investere massivt i de data, der er nødvendige for at skabe deres produkt. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn siger:

Når data gives fri, kan det bruges til at udvikle helt nye typer af digitale produkter, løsninger og services, som vil gavne både vores virksomheder og hele samfundet. Det er en væsentlig del af Danmarks digitale råstof, vi nu slipper fri, og som vil skabe vækst og arbejdspladser herhjemme, siger Ole Sohn.

Projektet betyder også, at borgerne slipper for at taste deres adresse, hver gang de skal bruge en offentlig selvbetjeningsløsning, ligesom medarbejderne i det offentlige kan arbejde mere effektivt. Det glæder Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg:

Projektet rummer store gevinster for borgere og virksomheder. På sigt slipper borgeren for at indtaste de samme oplysninger igen og igen, når man skal i kontakt med det offentlige. Samtidig får de offentlige ansatte færre rutineprægede opgaver, så de kan koncentrere sig om de opgaver, der giver merværdi og i sidste ende mere velfærd for borgeren, siger Jacob Bundsgaard.

EU-Kommissionen følger arbejdet med grunddata i Danmark tæt, og Neelie Kroes, vicepræsident for Europakommissionen, tager hatten af for, at Danmark her går foran:

Danmark viser vejen frem ved at frigive en så rig en dataressource. Det er fantastisk, at man vælger at frigive så mange grundlæggende data, som anvendes regelmæssigt af både offentlige myndigheder og private virksomheder, siger Neelie Kroes.

Yderligere information
Læs mere om grunddata-initiativet i publikationen Gode grunddata til alle – en kilde til vækst og effektivisering i pdf her.

Læs faktaark om grunddata i pdf her.

Mest Læste

Annonce