FM: Aftale om regionernes økonomi for 2012

Politik

02/06/2011 20:35

Nick Allentoft

FINANSMINISTERIET: Regeringen har i dag indgået en aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2012. Med aftalen sikres en klar forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet. Læs hele aftalen her

Aftale om genopretning af dansk økonomi fra 2010 indebærer en prioritering af det samlede sundhedsområde med i alt 5 mia. kr. i perioden 2011-2013. Det skal også ses i lyset af 2020-reformerne, der fastlægger råderummet for den offentlige økonomi. Løftet til sundhedsområdet sikrer bl.a. finansiering af behandling af flere patienter, herunder patienter med livstruende sygdomme samt finansiering af udgifter til ny og mere effektiv medicin.

Regionernes økonomi for 2012

Aftalen giver et realløft på 1,5 milliarder kroner til sundhedsområdet i 2012. Heraf afsættes:

650 mio. kr. til øget behandlingsaktivitet på sygehusene. Det giver mulighed for en aktivitetsvækst i 2012 på 3 pct.
600 mio. kr. til håndtering af udgifter på sygehusområdet, herunder medicin
200 mio. kr. til praksissektoren
45 mio. kr. til sygesikringsmedicin

Med aftalen er regeringen og Danske Regioner enige om, at styrke fokus på en bedre ressourceanvendelse, øget kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen, samt udbredelse af bedste praksis på tværs af regioner, sygehuse og afdelinger.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:
Det er en god aftale - både for patienterne og landets økonomi. Vi har fået en aftale, der sætter fokus på mest mulig sundhed for pengene. Aftalen stiller krav til, at ressourcerne bruges så effektivt som muligt, så patienterne kan få den bedste behandling. Med aftalen sikrer vi fortsatte forbedringer og nye behandlinger i sundhedsvæsenet. Det er jeg tilfreds med, og jeg har naturligvis tiltro til, at sundhedsvæsenet kan løfte opgaven inden for de aftalte rammer.

Regeringen og Danske Regioner er enige om, at sundhedsvæsenet også i de kommende år har fokus på prioritering og økonomistyring.

Hent aftalen her

Mest Læste

Annonce