Her er regeringens oplæg til integrationsdrøftelser

Politik

11/02/2016 11:29

Nick Allentoft

Regeringen indleder torsdag drøftelser med KL om, hvordan vi kan gøre integrationsindsatsen bedre og billigere. Drøftelserne vil foregå parallelt med treparts-drøftelserne. Se oplægget til drøftelserne her.

Formålet med drøftelserne er at skabe de nødvendige rammer for, at kommunerne kan løfte den store integrationsopgave, de står over for i disse år.

Kommunerne forventes alene i 2016 at modtage op mod 17.000 flygtninge, og det er afgørende at disse mennesker hurtigt kommer ud på danske arbejdspladser, og bliver integreret i det danske samfund. Det er en stor opgave, og det er derfor vigtigt, at kommunerne ikke mødes med urealistiske krav til deres arbejde.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:

Integration - det væsentlige

Vi samler alle væsentlige historier om integration på denne tema-side

Vi står i en ekstraordinær situation med mange flygtninge, der skal have hjælp til at opbygge en ny tilværelse. Derfor er vi også nødt til at have nogle fleksible rammer, så kommunerne kan magte opgaven, og det er det, vi skal se på i disse drøftelser.
 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann udtaler:

En kommune tjener cirka 100.000 kroner, hver gang den får en flygtning eller familiesammenført ud på arbejdsmarkedet. Det fremgår af eftersynet af de mange finansieringsordninger, der er på området, som vi har undersøgt sammen med KL. Nu ser jeg frem til at drøfte med KL, hvordan det bliver en endnu større gevinst for kommunerne, når de gør det rigtige - og får flygtninge hurtigere i job.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

Kommunerne står over for en kæmpe opgave i de kommende år med at få flere flygtninge til at deltage på arbejdsmarkedet. Den opgave skal vi i fællesskab gøre mere overkommelig for kommunerne. Vi skal kigge hele integrationsindsatsen efter i sømmene, og vi skal luge ud i unødvendigt bøvl og bureaukrati, der står i vejen for at få flere flygtninge i arbejde.  

Mest Læste

Annonce