På vej mod et stærkere Danmark

27/08/2012 10:41

Finansministeriet

Finanslovforslaget for 2013, På vej mod et stærkere Danmark, fortsætter regeringens økonomisk ansvarlige kurs og indeholder samtidig en række nye initiativer, der skal sikre vækst og beskæftigelse i Danmark fremover.

Læs hovedelementer her

Regeringen afsætter næsten 3 mia. kr. ekstra til uddannelse, og der holdes fast i et meget højt niveau på 20,2 mia. kr. i offentlige forskningsbevillinger. Regeringen styrker også indsatsen mod ungdomsarbejdsløshed med 600 mio. kr. i perioden 2013-2016 og afsætter 600 mio. kr. ekstra over 3 år til at opkvalificere flere ledige. Derudover afsætter regeringen 3,9 mia. kr. over de kommende år til en ny bro over Storstrømmen.

Læs indledning fra forslaget her

Finanspolitikken og en række andre økonomisk-politiske tiltag, herunder kickstarten, energiaftalen og fremrykningen af renovering af almene boliger, skønnes i 2012 og 2013 samlet at understøtte BNP-væksten med henholdsvis 0,6 pct. og 0,3 pct. Samlet set skønnes virkningen af de offentlige investeringer, andre tiltag og reformer isoleret set at understøtte beskæftigelsen med 21.000 jobs i 2013.

Finansminister Bjarne Corydon peger på, at regeringen med finanslovforslaget formår at føre en økonomisk politik med to klare formål:

Vi støtter beskæftigelsen gennem investeringer i bl.a. infrastruktur. Vi har også fundet flere penge til uddannelse, så de unge kan få den viden og de kompetencer, der er nødvendige for, at de kan klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Samtidig fører vi en ansvarlig og troværdig finanspolitik, der lever op til henstillingen fra EU og holder de danske renter nede til gavn for boligejere, virksomheder og forbrugere.
I finanslovforslaget er der samtidig fundet plads til fortsatte serviceforbedringer inden for blandt andet sundhedsområdet og initiativer for udsatte grupper, fx en styrket indsats over for overgrebsramte børn.

Finansminister Bjarne Corydon siger:
Med finanslovforslagets fokus på uddannelse, opkvalificering og indsats for at finde job til de ledige, tager vi endnu et skridt på vej mod et stærkere Danmark.

Læs hele forslaget her

Mest Læste

Annonce