Regeringens tilbagetrækningsudspil: Flere år på arbejdsmarkedet

Velfærd

30/05/2017 13:37

Nick Allentoft

Det skal være mere attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet, og det skal kunne betale sig at spare op til pension. Sådan lyder hovedbudskaberne i regeringens tilbagetrækningsudspil.
Danskernes levetid er vokset hurtigere end ventet i tilbagetrækningsaftalerne fra 2006 og 2011, og det betyder stigende udgifter til velfærd og folkepension, men også nye muligheder, hvis det fører til, at danskerne bliver lidt længere på arbejdsmarkedet.

Se flere historier om 2025-plan

Regeringen forsøger at samle flertal om en ny 2025-plan, der skal løse en række af udfordringerne i samfundsøkonomien. Se alle historierne og debatten her. 

Derfor vil regeringen gøre det mere attraktivt for danskerne at blive på arbejdsmarkedet fremfor at trække sig tilbage.

Vi kan allerede nu se, at en stigende andel af danskerne på tværs af uddannelsesbaggrund vælger at blive længere på arbejdsmarkedet. Den udvikling skal vi understøtte yderligere, siger finansminister Kristian Jensen.

Pensionsudspillet indeholder i alt 13 nye tiltag, hvoraf de otte har som mål at øge tilskyndelsen til at blive længere på arbejdsmarkedet. Det drejer sig blandt andet om frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag, mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension samt opstramning af optjeningskrav til en række offentlige pensionsydelser.

Arbejdsmarkedet har brug for seniorerne, og det har samfundsøkonomien også. Hver gang en dansker vælger at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, er det med til at styrke holdbarheden af pensionssystemet til glæde for dem, der har behov for at trække sig tilbage, siger finansminister Kristian Jensen.

Udspillet sigter ligeledes mod at mindske det såkaldte samspilsproblem i pensionssystemet. Problemet betyder, at en stor gruppe danskere, der indbetaler til pension, får for lidt ud af opsparingen, fordi pensionsudbetalingerne vil blive modregnet i deres fremtidige pensionsydelser.

For at modvirke dette vil regeringen målrette de såkaldte aldersopsparinger, som ikke modregnes i pensionsydelserne til sidst i arbejdslivet, hvor problemet er mest udtalt. Ligeledes afsættes der en pulje på 2 ½ mia. kr. til skatteinitiativer, der understøtter, at det kan betale sig at spare op til pension for alle aldersgrupper.   Samtidig ønsker regeringen at mindske den gruppe på ca. 750.000 personer, som har lav eller ingen pensionsopsparing. Derfor foreslås en tvungen opsparing på 2 procent af indkomsten, som skal indfases gradvist fra 2019 til 2026.    Private pensionsopsparinger er godt både for den enkelte, som får større økonomisk frihed i pensionisttilværelsen, og for samfundet. Derfor er det hul i hovedet at have et system, der tilskynder folk til at lade være med at spare op, påpeger finansministeren.   Regeringen vil nu indkalde til forhandlinger om tilbagetrækningsudspillet.   Bedre vilkår i overgangen fra arbejdsliv til pension – oversigt over tiltag   Et godt pensionssystem skal gøres endnu bedre   1. Mulighed for at spare mere op uden modregning – målretning af aldersopsparing   2. Pulje til håndtering af samspilsproblemet, som udmøntes i JR fase II.    3. Obligatorisk pensionsopsparing for lønmodtagere og overførselsmodtagere, som ikke eller kun i meget begrænset omfang indbetaler til pension.   4. Pensionsudbetalingsalderen harmoniseres med efterlønsalderen for nye kontrakter.   5. Forhøjelse af udbetalingsperioden for ratepensioner med 5 år til 30 år.     Øget tilskyndelse til længere arbejdsliv   6. Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag    7. Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension   8. Opstramning af optjeningskrav for fuld ret til folkepension   9. Opstramning af optjeningskrav for fuld ret til supplerende pensionsydelse (ældrecheck)   10. Opstramning af optjeningskrav for fuld ret til førtidspension   11. Målrettet indsats for fastholdelse af ældre medarbejdere   12. Nedsættelse af integrationsydelsen med 2 pct.   13. Afskaffelse af dansktillægget og indførelse af danskbonus

Mest Læste

Annonce