Bæredygtigt resultatet af årets kvoteforhandling

Bæredygtighed

18/12/13 8:16

Danmark er nået frem til et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt resultat ved forhandlinger om fiskekvoter for 2014 ved Rådsmødet i Bruxelles.

Danske fiskere kan efter hårde forhandlinger se frem til samme antal havdage i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak samt en uændret torskekvote i Kattegat. Fiskeriaftalen giver derudover gode kvoter på rødspætte, kulmule og havgalt.

”Efter hårde forhandlinger i Bruxelles er jeg glad for, at vi nu står med en bæredygtig aftale for både fiskebestanden og fiskerne. Det har betydet meget for fiskerne, at de kan fastholde samme antal havdage samt en uændret torskekvote i Kattegat. I forhandlingerne har jeg stået stejlt på disse to punkter, og det er lykkes os at opfylde ønsket. Det er jeg meget glad for,” siger fødevareminister Dan Jørgensen.   

Bæredygtighed betaler sig
En af årets rigtige goder nyheder er, at flere af bestandene har det bedre, fordi de fiskes bæredygtigt. Rødspætter, kulmule og havgalt fiskes nu i overensstemmelse med målsætningen om maksimalt bærdygtigt udbytte, hvilket betyder en bæredygtig fiskebestand.

”Fordi danske fiskere har fisket bæredygtigt i det forgangne år, kan fiskerne nu se frem til højere kvoter for bl.a. rødspætte, kulmule og havgalt i 2014. Det er jeg meget glad for, og det beviser, at stærkt erhverv og miljøhensyn kan gå hånd i hånd, når vi alle sammen anstrenger os,” siger Dan Jørgensen.

Mindre udsmid af fisk i Kattegat
På Rådsmødet er det aftalt med Sverige, at vi skal se på mulighederne for, hvordan vi får begrænset udsmidet af fisk fra fartøjerne i Kattegat yderligere.

 ”Det er en uskik at smide gode fisk over rælingen. Derfor er jeg glad for, at vi aftalt med svenskerne, at vi nu ser på, hvordan vi kan få nedbragt antallet af fisk, der ryger over bord i Kattegat. Vi skal sikre, at der også er fisk til de næste generationer af fiskere, og tiltaget er et skridt på vejen,” siger Dan Jørgensen.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce