Danmark fri for alvorlig ørredsygdom

Bæredygtighed

15/11/2013 10:18

Kostbar ørredsygdom er udryddet efter 50 års kamp.

Danmark er nu officielt erklæret fri for den meget alvorlige fiskesygdom Egtvedsyge af EU.

Ørredsygdom har siden den for alvor fik tag i Danmark tilbage i 1960’erne kostet dansk dambrugserhverv op mod 50 mio. kroner årligt.

"Ikke alene sparer branchen mange millioner hvert eneste år. Dansk fiskeeksport kommer også til at stå endnu stærkere på verdensmarkedet, når vi kan dokumentere, at dambrugserhvervet er fri for Egtvedsygen, og at vi i Danmark har både viljen og evnen til at bekæmpe alvorlige smitsomme sygdomme", fastslår Karen Hækkerup.

Sygdommen, der fortrinsvis rammer dambrugsørreder, forårsager stor dødelighed blandt ørrederne, men er ikke farlig for mennesker.

Fødevareminister Karen Hækkerup er glad for det gode samarbejde, der har ført til det danske gennembrud:

"Det er takket være et flot langt træk af Dansk Akvakultur og et konstruktivt samarbejde mellem branchen, DTU Veterinærinstituttet, Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, at Danmark nu er blevet denne alvorlige sygdom kvit.

For at udrydde sygdommen har det blandt andet været nødvendigt at tørlægge og desinficere dambrugene, inden de igen bliver genbesat med æg eller ørreder fra sygdomsfri dambrug. Initiativerne er selvsagt meget bekostelige. De har indtil 2009 været finansieret af branchen, men har siden 2009 modtaget godt 15 mio. kroner i støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Det er første gang, at en systematisk bekæmpelse af Egtvedsyge har resulteret i, at et land får udryddet sygdommen.

Fakta om Egtvedsyge
Sygdommen opstod oprindeligt i Vejle Ådal omkring Egtved i slutningen af 1950’erne.

Bekæmpelse af Egtvedsyge gennemføres også i andre EU-lande, men det er på mere regional basis.

Fødevareministeriet og EU har gennem den Europæiske Fiskerifond deltaget i finansieringen af projektet.

Mest Læste

Annonce