Ny naturfond skal give Danmark mere natur

Bæredygtighed

27/11/13 9:43

Regeringen har sammen med VILLUM Fonden og Aage V. Jensen Naturfond taget en historisk beslutning om at etablere Den Danske Naturfond. Den uafhængige fond skal med en lille milliard kroner i ryggen skabe mere natur til danskerne og sammen med danskerne.

Danmarks natur skranter. Der er for lidt af den. Den er for spredt, og alt for mange dyr og planter er truet. Den udvikling skal vendes. Regeringen opretter derfor sammen med VILLUM FONDEN og AAGE V. JENSEN NATURFOND en ny uafhængig fond, der skal hjælpe dansk natur.

Fonden får en startkapital på 875 mio. kroner. Regeringen har aftalt med Venstre og Det Konservative Folkeparti, at staten kommer med 500 mio. kroner over finansloven, VILLUM FONDEN bidrager med 250 mio. kroner og AAGE V. JENSEN NATURFOND med 125 mio. kroner. Inden udgangen af 2015 skal fondens kapital være oppe på 1 mia. kroner.

Den Danske Naturfond skal skabe ny natur over et bredt felt, herunder også nye vådområder, søer, moser og enge, så vi får mere natur, der er godt for både dyr, planter, miljø og klima og give flere danskere en naturoplevelse.

Danskerne skal med
Fonden skal ledes af en bestyrelse og være politisk uafhængig. Fonden skal samarbejde med både private, kommuner, staten og andre fonde. Målet er, at fonden skal skabe et folkeligt engagement og vokse sig endnu større de kommende år.

Naturfonden er en historisk begivenhed for naturen i Danmark. Den kommer til at skabe flere skove, søer og enge. Til glæde for danskerne, til glæde for naturen og til glæde for kommende generationer, siger miljøminister Ida Auken.

Flere hensyn tilgodeses 
Målet er, at loven for Naturfonden er på plads i løbet af næste år, og fonden om cirka et år kan begynde at opkøbe og udvikle arealer. Udover natur, dyr og planter skal naturfonden også medvirke til at forbedre miljøet og reducere udledningen af klimagasser.

"Det er en god dag for klimaet. Dette er et klassisk eksempel på, at en indsats for klimaet kan gå hånd i hånd med andre hensyn. Det er sådan, regeringen ønsker at tackle udfordringerne", siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

"Med Den Danske Naturfond tager vi hul på arbejdet med at føre Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger ud i livet, og jeg er meget glad for, at vi allerede nu har leveret på en af de tungeste anbefalinger fra kommissionen. Jeg ser en god mulighed i at hive den mindst frugtbare landbrugsjord ud og gøre den til natur på længere sigt", siger fødevareminister Karen Hækkerup.

Fonde går helhjertet ind
Om baggrunden for at gå ind i Den Danske Naturfond, siger VILLUM FONDENs formand Lars E. Kann-Rasmussen:

"Vi er gået helhjertet ind i dette visionære initiativ, der markant vil komme landets trængte naturværdier til undsætning. For os har det været afgørende, at den nye naturfond bliver politisk uafhængig, styres på basis af solid faglighed, opnår en bred folkelig forankring og repræsenterer en ægte og markant merindsats for naturen. Dagens aftale giver et solidt grundlag for at realisere disse ambitioner".

Bestyrelsesformand Leif Skov fra AAGE V. JENSEN NATURFOND siger:

"Vi har gennem årene haft et stort ønske om etablering af en politisk uafhængig naturfond, som alle kan støtte op om og tage medejerskab til. Sammen med alle naturelskere i Danmark glæder vi os over fonden nu bliver en realitet, og vi ser frem til de forbedringer af den danske natur, som fonden utvivlsomt vil opnå.  Vi håber på bred opbakning fra de forskellige politiske partier, befolkningen, virksomheder og private fonde".
 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce