Blå finanslov styrker politiet og fordobler straf for skydevåben

Politik

19/11/2016 13:20

Nick Allentoft

Politiet skal have tilført nye kræfter til at løse opgaverne, og minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben skal fordobles. Med den netop indgåede finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti bliver sikkerheden styrket og trygheden øget.
Finansloven for 2017 er nu faldet på plads. Med den nye aftale kan politiet se frem til en hurtig tilførsel af medarbejdere. Og kriminelle, der gør gaderne utrygge med skydevåben, kan se frem til strengere straffe. LÆS MERE OM FINANSLOVEN HER Justitsminister Søren Pind udtaler:   ”Det er en god dag for dansk politi – og for lov og orden her til lands. Vi styrker nu politiet og øger presset på bandekriminelle. Dansk politi har været under pres længe, og det slider på de enkelte betjente og deres familier. Grænsekontrol, bevogtning af potentielle terrormål og skyderier i gaderne kræver mange ressourcer, og derfor tilførte vi med flerårsaftalen sidste år ca. 2 mia. kr. til politiet.

Med den nye finanslovsaftale øger vi nu optaget på Politiskolen i Brøndby, så der også i 2017 optages 600 studerende. Men for at løse det akutte behov for flere medarbejdere og skabe en ny rekrutteringskanal til politiuddannelsen, etablerer vi også en ny uniformeret medarbejdergruppe i politiet – såkaldte politikadetter. Politikadetterne vil målrettet kunne løse opgaver blandt andet ved grænsen og med bevogtning, som politiet i øjeblikket bruger mange ressourcer på. Det vil betyde, at flere betjente kan komme tilbage til politikredsene.

Samtidig slår vi hårdt ned på rockere og bandemedlemmers skyderier i gaderne ved at fordoble minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben i det offentlige rum.”   Den nærmere udmøntning af ordningen med politikadetter skal ske i et tæt samarbejde mellem Rigspolitiet og Politiforbundet.   Politikadetter Dansk politi har gennem den senere tid foretaget betydelige omprioriteringer som følge af indsatsen mod terror og grænseindsatsen. For at lette presset på dansk politi har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsat 692 mio. kr. i den nye finanslovsaftale til at skaffe flere ansatte hurtigst muligt.   Først og fremmest skal der etableres en ny uniformeret medarbejdergruppe – såkaldte politikadetter – som skal udføre opgaver forbundet med bl.a. bevogtning af potentielle terrormål, grænsekontrol, transport og udsendelse. Politikadetter skal gennemgå en fokuseret uddannelse af ca. 6 måneders varighed i regi af Politiskolen, og de første kadetter kan dermed stå klar allerede fra september 2017.   Uddannelsen vil bl.a. bestå af en række beredskabsfaglige moduler fra politiets basisuddannelse, herunder skydning, magtanvendelse og bevogtning. På disse områder vil politikadetterne få samme kompetencer som politibetjente, og politikadetternes uddannelse vil være meritgivende på politiets basisuddannelse. Kadetterne får også samme vedligeholdelse af bl.a. deres skydekompetencer som politibetjente. Dermed bliver politikadetterne en ny rekrutteringskanal til politiuddannelsen.   Udover den akutte tilførsel af midler til politiet til politikadetter har aftalepartierne også sikret et øget optag på Politiskolen med 600 optagne elever i 2017. Det er med til at fremtidssikre politiet, så der uddannes flere politibetjente til at løse politifaglige opgaver.   Skærpet straf for skydevåben Det er vigtigt med et robust og stærkt politi, men det er også nødvendigt med hårde straffe for alvorlig kriminalitet, der skaber stor utryghed. Der har den senere tid været flere skudepisoder i det offentlige rum med rod i verserende rocker- og bandeopgør. Som led i finanslovsaftalen afsættes der derfor penge til at hæve minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben i det offentlige rum fra 1 års fængsel til 2 års fængsel.   Regeringen styrker sikkerheden løbende Regeringen har allerede taget en række initiativer for at aflaste politiet. Mandskab fra Hjemmeværnet blev i sommeren 2016 indsat til at bistå politiet ved grænsen, og civile er blevet ansat for at sikre flere betjente til politioperative opgaver.   Flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi fra november 2015 styrkede politiet, herunder indsatsen mod terror, markant, og i lyset af den senere tids opgør i rocker- og bandemiljøet arbejder regeringen på en ny rocker- og bandepakke. Med indgåelsen af finanslovsaftalen for 2017 har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti taget endnu et skridt i retning mod et tryggere Danmark.

Mest Læste

Annonce