Børne- og ungdomskriminaliteten falder markant

20/04/2012 12:28

Justitsministeriet

Antallet af mistanker og sigtelser mod børn og unge er faldet markant fra 2006 og til 2011. Det konkluderer en ny rapport fra Justitsministeriet, som blandt andet viser, at antallet af sigtelser mod 15- årige er faldet med 40 procent. Justitsminister Morten Bødskov glæder sig over udviklingen og fastslår, at området fortsat har høj prioritet for regeringen.

En ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at der fra 2006-2011 er sket et betydeligt fald i børne- og ungdomskriminalitet.

        Læs rapport

Antallet af mistanker/sigtelser mod 10-14-årige er faldet med 56 procent.
Antallet af sigtelser mod 15-årige er faldet med 40 procent.
Antallet af sigtelser mod 16-årige er faldet med 34 procent.
Antallet af sigtelser mod 17-årige er faldet med 15 procent.

Samlet set er der tale om et fald på 38 procent svarende til 9.182 faerre mistanker/sigtelser for 10-17-årige
fra 2006 til 2011.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Børne- og ungdomskriminaliteten er heldigvis faldende. Jeg håber, at det er et tegn på, at der er ved at ske et holdningsskift blandt de unge. For det er bestemt ikke smart, at unge mennesker vælger en kriminel

løbebane. Selvom der er god grund til at glæde sig over den positive udvikling, vil regeringen videre endnu. Indsatsen mod ungdomskriminalitet skal forstærkes. Der skal allerede sættes ind ved signaler på, at et barn eller en ung ikke respekterer fællesskabets normer og værdier. Chikane af naboer, graffiti, vandalisering af offentlige arealer, køb og salg af ulovlige varer er ofte første skridt på vejen mod en kriminel karriere. Den slags asocial adfærd vil vi ikke acceptere. Regeringen er derfor i gang med at se nærmere på, hvilke nye tiltag der kan bidrage til at hindre, at unge havner i kriminalitet.”

Det er blandt andet lovovertraedelser i forbindelse vold, røveri og hærværk, der er faldet i de seneste år.

Mest Læste

Annonce