Danskere og nordmænd de tryggeste i Europa

10/12/2012 13:08

Justitsministeriet

Danmark bliver alene overgået af Norge som det land i Europa, hvor flest er trygge ved at færdes alene i mørke i deres lokalområde. Det viser rapport fra Justitsministeriet.

Danskerne er ikke blege for at snøre skoene og begive sig på tur alene ud i lokalområdet, også selv om mørket er faldet på. Kun overgået af Norge, er Danmark det land i Europa, hvor flest angiver, at de er meget trygge ved at færdes alene i lokalområdet. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor, hvor 25 europæiske landes tryghed, moral, kriminalitetsniveau og tillid til politi og domstole sammenlignes.

”Hele 50 procent af danskerne i undersøgelsen angiver, at de føler sig meget trygge ved af færdes alene i deres lokalområde efter mørkets frembrud. Det er næsten dobbelt så mange som det europæiske gennemsnit på 26 procent,” siger forskningschef i Justitsministeriet, og en af forfatterne bag rapporten, Britta Kyvsgaard.

Tilsvarende viser rapporten, at danskernes bekymring for voldelige overfald er forholdsvis lav. Kun 8 procent af danskerne svarer, at de er bekymret for voldelige overfald. Til sammenligning ligger det europæiske gennemsnit på 19 procent.

Tilfredshed med og tillid til politi og domstole Rapporten viser samtidig, at danskerne har et overordentligt positivt syn på politi og domstole. Hele 80 procent af danskerne mener, at politiet gør et godt eller meget godt stykke arbejde. Det svarer til den tredjestørste andel blandt de 25 deltagende lande.

Også domstolenes arbejde rangeres højt. 81 procent af danskerne mener, at domstolene gør et godt eller meget godt stykke arbejde. Det er den højeste andel i Europa.

Helt i tråd med den positive vurdering af politiets og domstolenes arbejde, viser rapporten, at danskerne har et højt niveau af tillid til politi og domstole. Danskernes tillid til politiet indtager en andenplads i undersøgelsen, mens tilliden til domstolene. er det højeste de 25 lande Denne tillid hænger givetvis sammen med, at danskerne anser myndighederne for at være ukorrupte, Der er således en betydeligt mindre andel af danskerne end af de andre befolkninger, der tror, at politi og domstole tager imod bestikkelse.

”Det er helt afgørende for et demokratisk samfund, at borgerne kan have tillid til domstolene og til politiet Denne undersøgelse bekræfter, at den danske befolkning har endog meget stor tillid til de to myndigheder. Det vidner om, at politi og domstole gang på gang leverer et godt og solidt stykke arbejde. Det glæder mig naturligvis – og det er med til stadfæste, at vi i Danmark har et velfungerende demokrati,” siger justitsminister Morten Bødskov.

Mest Læste

Annonce