EU-rådsmøde: EU gør hverdagen nemmere for europæiske borgere og virksomheder

07/6/12 10:00

Justitsministeriet

EU’s justitsministre blev i dag enige om nye regler, som bl.a. skal lette den grænseoverskridende handel og forbedre gennemførelsen af arvesager på tværs af EU-landene. Ministrene tog desuden vigtige skridt til at forbedre mistænktes og sigtedes grundlæggende rettigheder i straffesager.

EU-landenes justitsministre har i dag været samlet til det tredje og sidste formelle rådsmøde om retlige og indre anliggender under dansk formandskab. Justitsminister og formand for RIA-Rådet Morten Bødskov havde sat en række centrale sager på dagsordenen, som skal sikre forenklede regler for europæiske borgere og virksomheder og forbedre mistænkes rettigheder i straffesager.

Der blev på mødet opnået enighed i Rådet om nye regler, der skal tage hånd om de problemer og hindringer, som europæiske borgere og virksomheder støder på, når de f.eks. handler i andre EU-lande. Revisionen af den såkaldte Bruxelles I-forordning skal bl.a. sikre, at domme, der er afsagt i ét medlemsland, let kan gennemtvinges i et andet medlemsland.

Ministrene vedtog på mødet også nye og forenklede regler for gennemførelsen af grænseoverskridende arvesager.

Det danske formandskab opnåede derudover tilslutning blandt de europæiske justitsministre til en række nye regler, som skal forbedre mistænktes rettigheder i straffesager. Rådet blev bl.a. enig om et lovforslag, der skal sikre mistænktes ret til advokatbistand i straffesager og ret til at kontakte deres pårørende i forbindelse med en anholdelse. Forslaget vil nu danne grundlag for forhandlinger med Europa-Parlamentet.

Rådet havde endelig en politisk drøftelse af forslaget til en ny EU-købelov.


Justitsminister og formand for RIA-Rådet Morten Bødskov udtaler:


”Retten til at bosætte sig og tage arbejde overalt i EU er en grundlæggende rettighed for alle EU-borgere, og det er en rettighed, som stadigt flere europæere gør brug af. Samtidig har etableringen af EU’s indre marked gjort det meget attraktivt for europæiske virksomheder og forbrugere at handle på tværs af landegrænserne. Udviklingen er med til at skabe vækst og bør derfor understøttes af klare fælles EU-regler, som sikrer, at europæiske borgere og virksomheder kender deres rettigheder og kan håndhæve dem i hele EU.


Jeg er derfor særdeles tilfreds med, vi i dag er blevet enige om nye arveregler og om regler, som skal gøre det nemmere og mere sikkert at handle på tværs af grænserne. Med de nye regler sikrer vi f.eks., at virksomheder, der driver forretning i udlandet, vil få nemmere ved at gennemtvinge deres pengekrav i andre EU-lande.

De resultater, vi har nået i dag, vil gøre hverdagen nemmere for europæiske borgere og virksomheder.


Jeg er desuden glad for, at vi i dag har været med til at presse på for at sikre, at mistænkte og sigtede i alle EU-lande får adgang til samme retsgarantier, når det gælder retten til at få hjælp fra en advokat i en straffesag. Det er vigtigt, at EU altid går forrest, når det gælder beskyttelsen af grundlæggende rettigheder.”

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce