Evaluering af myndighedernes indsats under terrorangrebet

Politik

06/05/2015 18:15

Suleman Haider

Rigspolitiet har afleveret myndighedernes evaluering af indsatsen i forbindelse med terrorangrebet i København. Evalueringen viser, at myndighederne var velforberedte, velorganiserede og klar til hurtigt at organisere beredskabet. Evalueringen peger samtidig på ti læringspunkter, der vil få betydning for det fremtidige beredskab.

Da København blev ramt af et tragisk terrorangreb den 14. og 15. februar, hvor to civile blev dræbt og seks politibetjente såret, blev politiets beredskab for alvor sat på prøve. Rigspolitiet besluttede efterfølgende at iværksætte en grundig evaluering af myndighedernes indsats og håndtering af forløbet. Arbejdet er nu afsluttet, og resultatet er en omfattende evaluering på cirka 140 sider.

I evalueringen giver de involverede myndigheder en detaljeret beskrivelse af hændelsesforløbet forud for og under terrorangrebet. Evalueringen viser, at politiet og PET grundlæggende var forberedt på, at Danmark kunne blive udsat for et terrorangreb, og at myndighederne gennem de senere år har styrket den operative parathed.

Politiet var til stede ved de konkrete mål, ingen af stederne kom gerningsmanden ind i lokalerne, og gerningsmanden blev lokaliseret og stoppet i løbet af cirka et halvt døgn.

Myndighederne peger i evalueringen på ti læringspunkter, som danner grundlag for nye tiltag og fremadrettede tilpasninger af beredskabet. Politiet skal være rustet til at imødegå det nye komplekse trusselsbillede, som denne type terrorangreb er udtryk for. De bevogtningskoncepter, som politiet benytter i forbindelse med særligt sårbare og udsatte mål, vil nu blive genovervejet i lyset af angrebet.

Læs evaluering af myndighedsindsatsen forud for og i forbindelse med terrorhændelserne.

 

Mest Læste

Annonce