Højeste antal udsendte asylsøgere i 10 år

Politik

26/02/2014 11:39

Nick Allentoft

Regeringens initiativer til at fremme udsendelsen af afviste asylansøgere giver resultater. I 2013 er der udsendt mere end dobbelt så mange som året før.
Regeringens initiativer til at fremme udsendelsen af afviste asylansøgere giver resultater. I 2013 er der udsendt mere end dobbelt så mange som året før. Rigspolitiet har offentliggjort en redegørelse om status på arbejdet med udsendelse af afviste asylansøgere i 2013.   Politiet udsendte i 2013 ca. 1.300 afviste asylansøgere. Det er det højeste antal udsendte i 10 år og mere end dobbelt så mange som sidste år. Der har i 2013 især været mange udsendelser til Afghanistan, Serbien, Kosovo, Albanien og Makedonien, som står for over to tredjedele af de 1.300 udsendte.   Alt for mange afviste asylansøgere har siddet alt for længe i centrene – med store økonomiske og menneskelige omkostninger til følge. Det har fra dag ét været en topprioritet for regeringen at gøre noget ved det.    Det høje antal udsendte afviste asylansøgere er et resultat af regeringens styrkede indsats på udsendelsesområdet, som blev iværksat med asylaftalen af 19. september 2012. Aftalen indebar bl.a. oprettelsen af en midlertidig støtteordning for perioden fra den 18. december 2012 til den 31. december 2013, der alene har betydet, at over 250 afviste asylansøgere er rejst hjem frivilligt. Hertil kommer, at der som led i aftalen er ydet støtte til den enhed i Afghanistan, som står for identificeringen af afghanske statsborgere, ligesom der har været udsendt en udlændingeattaché til Kabul.   Det høje antal udsendte dækker også over, at der i 2013 blev sat konsekvent og effektivt ind over for de mange asylansøgere, som kom fra Vestbalkan, med hurtig sagsbehandling og med effektiv udsendelse med både rutefly og chartrede fly. Ansøgerne blev også sat på bespisningsordning og fik i den forbindelse frataget kontante ydelser for at motivere dem til at rejse hjem.   Den styrkede indsats vil fortsætte i 2014. Den kommende etablering af et nyt udrejsecenter forventes at ville styrke politiets udsendelsesarbejde. Udrejsecenteret oprettes som led i gennemførelsen af asylaftalen og skal gøre det muligt at arbejde mere målrettet med at motivere afviste asylansøgere til at rejse hjem eller udsende dem med tvang.   Udviklingen glæder justitsminister Karen Hækkerup:   ”Har man ikke ret til asyl, skal man rejse hjem – længere er den ikke. Alligevel har alt for mange afviste asylansøgere siddet alt for længe i centrene – med store økonomiske og menneskelige omkostninger til følge. Det har fra dag ét været en topprioritet for regeringen at gøre noget ved det.    Derfor er jeg også meget tilfreds med, at det er lykkes Rigspolitiet at udsende så mange afviste asylansøgere sidste år.   Men vi er ikke i mål endnu. Antallet af afviste asylansøgere i udsendelsesposition skal bringes yderligere ned. Vi fastholder derfor trykket, så vi sikrer, at asylsystemet er så effektivt og velfungerende som muligt.”   Du kan finde politiets redegørelse over udsendelser her.

Mest Læste

Annonce