Markant fald i ungdomskriminalitet

02/09/2012 11:21

Justitsministeriet

Gennem de sidste år er kriminaliteten blandt unge mellem 15 og 20 år faldet markant, og den positive udvikling fortsætter. Det viser notat fra Justitsministeriet.

Kriminaliteten blandt unge mellem 15 og 20 år er faldet markant fra 2002 til 2011. Det viser et nyt notat fra Justitsministeriets Forskningskontor, som er baseret på tal fra Danmarks Statistik.
Især blandt gruppen af 15-17-årige er kriminaliteten på retur. Fra 2005 til 2011 er antallet af straffelovsovertrædelser i denne gruppe faldet med 35 procent. For de 18-20-årige er der tale om et fald på 20 procent i samme årrække.

Justitsminister Morten Bødskov glæder sig over den positive udvikling:

”Jeg håber, at faldet i ungdomskriminaliteten er tegn på, at de unge er blevet meget mere bevidste om, at det hverken er glamourøst eller smart at vælge en kriminel løbebane.

Den tendens er jeg naturligvis glad for, og i regeringen er vi meget optaget af, at den positive udvikling fortsætter. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som samfund bliver endnu bedre til at gribe ind allerede ved de første tegn på, at en ung er på vej ud ad det forkerte spor og ikke respekterer fællesskabets normer og værdier. Regeringen er derfor i gang med at overveje nye tiltag, der skal bidrage til at hindre, at de unge havner i kriminalitet.”

Drengene stadig mest kriminelle

Af notatet fra Justitsministeriets Forskningskontor fremgår det, at de unge drenge fortsat begår meget mere kriminalitet end de unge piger. Forskellen mellem kønnene er dog blevet mindre gennem de sidste ti år.

Forholdet mellem de 15-17-årige drenge og pigers kriminalitet var således 4:1 i 2002. Men fra 2007 og frem mindskes dette forhold mellem drenge og piger til 3:1.

Endnu mere markant er kønsfordelingen i voldssager, men også her er forholdet mellem drengene og pigerne mindsket. Blandt de 15-17-årige drenge og piger var forholdet i 2002 således 8:1, mens den de sidste par år har ligget på 4:1.

Læs hele notatet ”Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011”
 

Mest Læste

Annonce