Foto: politi.dk

Model for markering på politiets uniformer klar

Politik

02/10/2014 23:12

Suleman Haider

Rigspolitiet og Politiforbundet har i dag præsenteret justitsminister Karen Hækkerup for en model for, hvordan politifolk fremover kan tildeles og bære en markering.

Uniformerede polititjenestemænd skal fremover tildeles en individuel markering, der skal sidde på brystet af uniformen. Sådan lyder anbefalingen fra en arbejdsgruppe bestående af Rigspolitiet, Politiforbundet, repræsentanter fra politikredsene og den centrale anklagemyndighed.

Rigspolitichef Jens Henrik Højberg og Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, har i dag afleveret arbejdsgruppens anbefalinger til en model for markering af polititjenestemænd til justitsminister Karen Hækkerup.

Arbejdsgruppen foreslår mere konkret, at markeringen skal bestå af et bogstav og fire cifre. Markeringen skal fastgøres med velcro og placeres på højre side af brystet.

Det har været vigtigt for arbejdsgruppen at sikre, at modellen ikke betyder en øget risiko for, at den enkelte polititjenestemand udsættes for chikane.

Polititjenestemændene skal derfor også have mulighed for efter behov at skifte markering, hvis de oplever chikane, eller hvis de sendes ud til en ekstraordinær risikosituation. Desuden anbefaler arbejdsgruppen, at en polititjenestemand i fremtiden kan vælge at oplyse sin markering i stedet for sit navn.

Arbejdsgruppen foreslår, at markeringen på uniformerne skal implementeres over de næste 3 til 5 år i takt med, at uniformerne alligevel skal udskiftes. Indtil da skal der anvendes en overgangsløsning, som består af en markering på uniformernes skulderstropper i både højre og venstre side.

Justitsminister Karen Hækkerup udtaler: 

Jeg vil gerne takke arbejdsgruppen for det store arbejde, de har lagt i at finde en god markeringsmodel til politiet. For mig har det været vigtigt, at vi finder en model, der sikrer, at borgerne kan identificere de enkelte politifolk let og enkelt, samtidig med at deres sikkerhed ikke kompromitteres. Jeg synes, at den model, som arbejdsgruppen er nået frem til, ser rigtig god ud. Nu vil vi gå i gang med at kigge nærmere på anbefalingerne og på, hvordan de kan udmøntes.” 

Rigspolitichef Jens Henrik Højberg udtaler:

”Det forslag til en markeringsordning, vi i dag har sendt til justitsministeren, er resultatet af et godt samarbejde på tværs af forbundet, Rigspolitiet og kredsene. Forslaget bygger blandt andet på erfaringer fra Norge og Skotland, hvor de har haft markeringsordninger i mange år. Jeg er meget tilfreds med, at vi sammen har kunnet nå frem til et bud på en markeringsordning, og jeg mener, vi har fundet en god løsning, der både tilgodeser behovet for en entydig markering og medarbejdernes sikkerhed.”

Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, udtaler:

”Det er jo næppe nogen hemmelighed, at der har været tale om en bundet opgave, og at idéen med at indføre en markeringsordning ikke er groet i Politiforbundets have. I det lys er jeg dog tilfreds med det forslag, vi er kommet frem til. Blandt andet fordi forslaget gør det muligt at foretage ændringer i de nuværende regler om pligten til at opgive navn. Og så har det været helt afgørende for os at sikre, at en markeringsordning ikke medfører risiko for øget chikane. Vores undersøgelser viser, at det ikke er tilfældet i de lande, der allerede har en ordning, som svarer til det foreslåede”.

 

Læs Rigspolitiets og Politiforbundets rapport her

Mest Læste

Annonce