Nyt pilotprojekt skal øge trygheden i udsatte boligområder

08/1/13 12:33

Justitsministeriet

Justitsminister Morten Bødskov har besluttet at støtte projektet ’Trygge opmærksomhedsfællesskaber’ med 496.800 kr. Projektet har som overordnet formål at udvikle en ny samarbejdsmodel mellem myndigheder og lokalsamfund om forebyggelse af kriminalitet i udsatte boligområder for at øge trygheden.

Regeringen har fra starten lagt afgørende vægt på indsatsen i de udsatte boligområder. Det afspejles blandt andet i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015, hvor der prioriteres flere ressourcer til en styrket politiindsats i de særligt udsatte områder.

Rigspolitiets seneste opgørelse af kriminalitetsudviklingen i de udsatte boligområder viser, at indsatsen virker. Kriminaliteten falder således generelt i områderne, og den falder mere end på landsplan.

Med projektet ’Trygge opmærksomhedsfællesskaber’ styrkes indsatsen yderligere. Projektet afprøver en ny og systematisk model for, hvordan lokalsamfundets nære kendskab til deres eget område kan gøres til en aktiv ressource i politiets kriminalpræventive arbejde med henblik på at nedbringe kriminaliteten i området og øge beboernes tryghedsfølelse.

Projektet skal foregå i det almene boligområde ’Gadehavegård’ i Høje Taastrup Kommune, som har oplevet problemer med blandt andet såkaldt borgervendt kriminalitet.

Der er tale om et pilotprojekt, og det forventes, at erfaringerne fra projektet efterfølgende kan anvendes i andre boligområder.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

"Regeringen har som et klart mål for retspolitikken at øge trygheden i lokalsamfundene.

Særligt i visse belastede boligområder er der unge, der ikke respekterer fællesskabets normer og værdier og skaber uro og utryghed. Regeringen har fokus på at målrette indsatsen over for sådan asocial adfærd, så udsatte boligområder igen kan præges af tryghed, liv og aktivitet.

Jeg er derfor meget glad for at kunne støtte ’Trygge opmærksomhedsfællesskaber."

De 496.800 kroner, som tildeles ’Trygge opmærksomhedsfællesskaber’, er hentet fra Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje, der har til formål at støtte lokale initiativer mod kriminalitet. Der er kun ganske få gange tidligere uddelt så stort et beløb fra den kriminalpræventive pulje.

Arbejdsgruppen bag projektet består af Københavns Vestegns Politi, Det Kriminalpræventive Råd og Den Trygge Kommune.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce