Nyt udspil fra justitsministeren: Respekt for voldtægtsofre

Politik

27/01/2016 11:47

Nick Allentoft

På baggrund af et 360 graders eftersyn af voldtægtsområdet præsenterer justitsminister Søren Pind i dag udspillet ”Respekt for voldtægtsofre”. Udspillet skal sætte klare rammer for politiets arbejde med voldtægtssager og sikre, at ofre for voldtægt mødes på en værdig og ordentlig måde.
Der skal laves faste retningslinjer for modtagelse og behandling af anmeldelser om voldtægt. Bistandsadvokaternes rolle skal styrkes. Og der skal iværksættes en anmeldelseskampagne på voldtægtsområdet.   På baggrund af et 360 graders eftersyn af voldtægtsområdet præsenterer justitsminister Søren Pind i dag udspillet ”Respekt for voldtægtsofre”, som med en række konkrete initiativer skal forbedre den samlede indsats mod voldtægt og sikre, at ofrene mødes på en god og ordentlig måde.

Udspillet kommer ovenpå, at justitsminister Søren Pind i efteråret fremsatte et lovforslag, som vil betyde en markant skærpelse af straffen for voldtægt.

Læs også: SF kalder udspil for positivt nybrud

”Voldtægt er et af de mest krænkende og traumatiserende overgreb, som et menneske kan udsættes for. Jeg præsenterer nu en række initiativer, som vil betyde, at voldtægtsofrene får en større sikkerhed for, at de i mødet med myndighederne får den bedste behandling, og at deres sager bliver håndteret professionelt,” siger justitsminister Søren Pind.   Udspillet ”Respekt for voldtægtsofre” er blevet til på baggrund af en grundig undersøgelse af voldtægtsområdet blandt andet med inddragelse af en lang række centrale aktører. Undersøgelsen har haft til formål at klarlægge, hvordan politiet håndterer sager om voldtægt, samt hvordan man kan sikre, at ofre for voldtægt anmelder det til politiet.   Udspillet indeholder følgende konkrete initiativer:    Politiets håndtering af sager om voldtægt strømlines Der udarbejdes centrale retningslinjer for modtagelse og behandling af anmeldelser om voldtægt, som forankres i en stærk ledelse og kultur i politiet.   Fokus på politiets og anklagemyndighedens uddannelse  Politiet vil i de kommende år blive undervist i en afhøringsmodel, der skal sikre, at ofrene får endnu bedre mulighed for at forklare hændelsen med egne ord. Anklagemyndigheden vil desuden i 2016 gennemgå grunduddannelsen for anklagere. Anklagemyndigheden vil i den forbindelse sørge for, at der fortsat er et stærkt fokus på afhøring af bl.a. voldtægtsofre og andre sårbare personer.    Bistandsadvokaternes rolle styrkes Bistandsadvokaterne har en vigtig funktion – både med at føre offeret ordentligt gennem sagen og med at understøtte, at alle relevante oplysninger fra forurettede kommer frem under en efterforskning og en eventuel retssag. Bistandsadvokaternes rolle styrkes derfor ved at indføre særlige bistandsadvokatlister, så man har et klart overblik over, hvilke advokater, der faktisk fungerer som bistandsadvokater. Derudover styrkes bistandsadvokaternes rolle ved at sikre, at der er etableret kontakt til en bestemt bistandsadvokat, før offeret præsenteres for muligheden for at lade sig bistå, og ved at sørge for, at bistandsadvokaternes rolle i forbindelse med straffesagen understøttes tilstrækkeligt.   Politiet iværksætter en anmeldelseskampagne på voldtægtsområdet Politiet iværksætter i løbet af 2016 en anmeldelseskampagne, der opfordrer ofre for voldtægt til at anmelde det til politiet. Kampagnen vil bl.a. fokusere på, hvor grænserne går, og hvad man bør anmelde. Kampagnen vil blive tilrettelagt således, at den navnlig sigter mod de særligt udsatte målgrupper.   Voldtægtsområdet følges endnu tættere  For at sikre, at der løbende holdes øje med udviklinger og tendenser på området, oprettes en række fora, der skal beskæftige sig med den generelle håndtering af sager om voldtægt.   Gerningsmandens profil skal kortlægges En kommende undersøgelse skal se nærmere på, hvordan vi kan undgå, at folk bliverudsat for seksualforbrydelser. Derfor er det nødvendigt at se nærmere på årsagen til overgrebene, nemlig gerningsmanden.  Denne kortlægning er det tredje spor i justitsministerens indsats på området.  

Mest Læste

Annonce