Positiv udvikling i udsatte boligområder skal fortsætte

08/02/2013 12:01

Justitsministeriet

Nye tal fra Rigspolitiet viser, at kriminaliteten i de særligt udsatte boligområder falder. Justitsminister Morten Bødskov og by- og boligminister Carsten Hansen understreger, at regeringen har løftet indsatsen til et nyt niveau for at vende udviklingen i de særligt udsatte boligområder.

I politiets flerårsaftale 2012-2015 er det aftalt, at indsatsen i de særligt udsatte boligområder skal styrkes. Det skal blandt ske ved at øge politiets tilstedeværelse i boligområder med problemer og skærpet overvågning af de hårdeste kriminelle.

Landets politikredse har på den baggrund udpeget 34 særligt udsatte boligområder, hvor der har været prioriteret en særlig indsats. Områderne er udpeget ud fra en politifaglig vurdering af, hvor der er de største problemer med kriminalitet og anden adfærd, der skaber utryghed.

Samtidig har der været en intensiv boligsocial indsats i en række af de 34 boligområder.

Tal fra Rigspolitiet viser, at indsatsen i 2012 har båret frugt. I de 34 særligt udsatte boligområder er kriminaliteten faldet med 12,7 procent. Til sammenligning er kriminalitet i hele landet faldet med 6,1 procent. I 21 ud af de 34 boligområder er kriminalitetsniveauet nu lavere end eller på niveau med landsgennemsnittet.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Regeringen har fra første dag været fast besluttet på at få vendt udviklingen i de mest belastede boligområder. Derfor er det naturligvis meget tilfredsstillende, at kriminaliteten nu falder. Jeg vil gerne rose politiet, der i samarbejde med kommuner og boligafdelinger har gjort en kæmpe indsats. Vi er ikke i mål endnu, for vi vil have kriminaliteten længere ned. Så vi fortsætter den forstærkede indsats i 2013.”

By- og boligminister Carsten Hansen udtaler:

”Vi arbejder med en helhedsorienteret indsats. Politiets indsats går hånd i hånd med initiativer, der fokuserer på at løse de sociale problemer, der er i områderne. Det handler om at vise de unge mennesker, at der er andre veje i livet end den kriminelle løbebane. Jeg er glad for, at det ser ud til at vi er på rette vej.”

Mest Læste

Annonce