Rekordlavt antal domme mod unge under 18

Politik

15/11/2013 09:51

Antallet af børn og unge, der findes skyldige i at have begået røveri, biltyveri og vold er det laveste i ti år, viser en ny rapport fra Justitsministeriet. Den kortlægger kriminalitetsudviklingen i forskellige aldersgrupper siden 2003.

Sammenlignet med for ti år siden er danske unge i dag markant mere lovlydige, viser en ny opgørelse fra Justitsministeriet. I 2003 blev 25 ud af 1000 unge under 18 fundet skyldige i at have overtrådt straffeloven. I 2012 lå tallet på 17 – det laveste niveau i ti år. Det svarer til et fald på 32 procent.

Til sammenligning ligger antallet af personer over 21 år, der findes skyldige i straffelovsovertrædelser, nogenlunde konstant, mens tendensen for de 18-20-årige også har været faldende i de seneste år.

Justitsminister Morten Bødskov siger:

”Ungdomskriminalitet har fra dag ét været en topprioritet for regeringen og vil blive ved med at være det. Derfor glæder det mig, at udviklingen går den rette vej. Det betyder dog ikke, at vi sætter arbejdet med at holde unge ude af kriminalitet på stand by.

Bandeurolighederne viser, at der er behov for tiltag, så vi får stoppet tilgangen til banderne. Derfor har regeringen netop forstærket indsatsen med et nyt udspil om, at der skal gribes konsekvent ind over for børn og unge, der er på vej ud i en kriminel løbebane eller udviser asocial adfærd. Samtidig er vi i gang med at justere exit-programmet, så også de helt unge, der endnu ikke er registreret hos politiet, får mulighed for at komme ud af bandernes kløer.”

Biltyveri halveret på ti år

Det mest drastiske fald i ungdomskriminaliteten gælder biltyveri, som er faldet til under halvdelen af niveauet fra for ti år siden. Det skal dog ses i sammenhæng med, at mange biler i dag er forsynet med startspærrer.

Tendensen slår også igennem, når det gælder vold. Antallet af unge under 18, der er fundet skyldige i vold og trusler, er således faldet med mere end en tredjedel sammenlignet med for ti år siden til et rekordlavt niveau i dag: Fra 922 i 2003 til 725 i 2012. Antallet var højest i 2006 med 1221 afgørelser.

Samme billede tegner sig, når det gælder røveri. Antallet af sager om røveri begået af helt unge er således faldet med 39 procent pr. 1000 unge sammenlignet med for ti år siden.

Forskel mellem piger og drenge udjævnes

Rapporten viser også, at forskellen mellem piger og drenge er ved at blive udjævnet. Mens der for ti år siden var omkring 4 gange så mange drenge som piger, der blev fundet skyldige i at have overtrådt straffeloven, er det i dag kun godt dobbelt så mange. Denne udvikling skyldes først og fremmest, at faldet i ungdomskriminaliteten er betydeligt større for drengenes end for pigernes vedkommende.

Mest Læste

Annonce