Stalking ændrer hverdagen for op mod hver tyvende dansker

26/02/2013 10:24

Justitsministeriet

Undersøgelse fra Justitsministeriet viser, at omkring én ud af tyve danskere har ændret dagligdag og rutiner på grund af stalking. Ny lovgivning skærper kursen overfor den alvorlige stalking ved at udvide opholdsforbuddet til stalkere.

Ubehagelige sms’er, uønskede gaver og truende telefonopkald. Ni procent af danskerne i alderen mellem 18 -74 år har på et tidspunkt i deres liv været udsat for forfølgelse og chikane – også kaldet stalking. Det viser en ny undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor. Det er typisk yngre, kvinder og enlige, der er ofre for stalking, som kan spænde fra nogle få sms’er og forulempelser på facebook til langvarig forfølgelse og voldelig adfærd.

Godt halvdelen af de stalkingramte har ændret deres dagligdag på grund af stalking. Det kan for eksempel dreje sig om at undgå visse steder, at blive væk fra skolen eller at skifte arbejdsplads. 11 procent af de stalkingramte mener, at stalkingforløbet har været meget alvorligt, mens 59 procent ikke anser hændelserne for særlig alvorlige.

”Hver tiende dansker kan umiddelbart lyde som meget. Men undersøgelsen viser, at der er stor variation i både alvorligheden, varigheden og konsekvenserne af stalking. Kun en ud af ti har oplevet stalkingen som meget alvorlig, og for omkring halvdelen har stalkingen ikke indebåret, at de har ændret hverdagsrutiner eller lignende. Men selvfølgelig findes der også meget grove og alvorlige tilfælde,” siger fuldmægtig Tanja Tambour Jørgensen fra Justitsministeriets Forskningskontor.

Styrket indsats mod stalking

Justitsminister Morten Bødskov ser med stor alvor på oplysningerne i den nye undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor.

”Undersøgelsen viser, at grov og vedvarende stalking for den enkelte kan være en meget ubehagelig oplevelse. Ofrene for stalking har brug for støtte og hjælp til at komme videre med deres liv. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at regeringen har styrket indsatsen mod den alvorlige stalking markant. Med den nye lov har vi udvidet opholdsforbuddet, så det ikke kun kan bruges i forhold til ofrets hjem, men også i forhold til for eksempel ofrets arbejdsplads eller uddannelsessted,” siger justitsminister Morten Bødskov, der står bag den nye anti-stalkinglov, som trådte i kraft marts 2012.

Den nye lov indfører en almindelig bestemmelse om opholdsforbud, så brug af opholdsforbud ikke længere er begrænset til tilfælde, hvor krænkeren tillige bortvises fra hjemmet. Ved opholdsforbud forbydes krænkeren at opholde sig eller færdes i et bestemt område, f.eks. i nærheden af bolig, arbejdsplads eller uddannelsessted.

Den nye lov indebærer også, at stalking skal være en skærpende omstændighed ved fastsættelse af straf for overtrædelse af tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Samtidig betyder loven, at man nu har samlet reglerne om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Som en del af den nye lov har Rigsadvokaten desuden udarbejdet og netop udgivet en pjece, der giver overblik over alle de muligheder, som politi og anklagemyndighed har for at hjælpe ofre for stalking og anden forfølgelse, samt giver gode råd til, hvordan man som offer for stalking kan agere.

Mest Læste

Annonce