Ungdomskriminaliteten er faldende for syvende år i træk.

Ungdomskriminaliteten falder fortsat

Velfærd

28/03/2014 10:33

Nick Allentoft

For syvende år i træk er danske børn og unge blevet mindre kriminelle. En ny rapport fra Justitsministeriet viser, at antallet af mistanker og sigtelser mod 10-17-årige næsten er halveret fra 2006 til 2013.

Alene fra 2012 til 2013 er den registrerede kriminalitet begået af børn og unge faldet med 6 procent. Den seneste rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor bekræfter dermed den tendens, som har præget udviklingen i børn og unges kriminalitetsmønster de senere år: Den yngre del af befolkningen begår mindre og mindre kriminalitet.

Justitsminister Karen Hækkerup siger:

”Det er rigtig godt at se, at ungdomskriminaliteten fortsætter med at falde. Det tyder på, at de unges livsstil har ændret sig, så de er mindre tilbøjelige til at begå kriminalitet.

Men vi skal sørge for, at tendensen fortsætter nedad. En tidlig forebyggende indsats er helt afgørende for at hindre, at de unge trækkes ind i den kriminelle fødekæde. De unge skal mærke med det samme, at asocial adfærd har konsekvenser, og vi skal vise dem en anden vej.

Derfor er jeg også glad for, at regeringen sammen med satspuljepartierne i efteråret har afsat mere end 30 mio. kr. til en målrettet indsats over for unge med asocial adfærd. Med initiativerne lægger vi netop op til en tidlig og konsekvent indsats, hvor også forældre og fagpersoner inddrages med det samme.

Jeg kan også nævne, at regeringen med den bandepakke, som vi fremsatte i starten af året, lægger op til en forstærket kriminalpræventiv og forebyggende indsats, bl.a. gennem oprettelsen af en task force, som skal styrke kommunernes arbejde med børn og unge, der er i risikozonen for at blive rekrutteret til rocker- og bandegrupper.”

 

Mindre kriminalitet blandt drengene og de helt unge

Den nye rapport viser, at antallet af mistanker eller sigtelser mod 10-17-årige er faldet fra 25.317 sager i 2006 til 13.221 sager i 2013. Særligt de helt unge (10-14 år) trækker tallet ned. I denne aldersgruppe udgør faldet i antallet af sager mere end 60 procent.

Udviklingen beror først og fremmest på, at de unge drenge begår mindre kriminalitet. Afstanden mellem pigers og drenges kriminalitetshyppighed bliver mindre med tiden. Samtidig er der et betragteligt fald i kriminaliteten blandt børn og unge i byområderne, men det samme gør sig ikke gældende i landområderne.

For at forklare faldet i børns og unges kriminalitet generelt peger rapporten blandt andet på ændringer i børn og unges livsstil. Eksempelvis kan man se, at der i de seneste år også er sket et fald i andelen af unge, der drikker sig fulde, og som eksperimenterer med stoffer. Samtidig har de en mindre gadeorienteret livsstil. Det er faktorer, som påvirker risikoen for at havne i kriminalitet, når man er ung.

Læs hele rapporten her.

Mest Læste

Annonce