Unge: Vi begår mindre kriminalitet

Velfærd

11/06/2013 14:30

Justitsministeriet

Kriminaliteten blandt børn og unge er på kraftig retur. Ifølge de unge selv begår 25 procent færre kriminalitet i dag sammenlignet med i 2006.

Det kan hænge sammen med, at flere trives godt i skolen, og at færre har en risikolivsstil og ryger hash, viser en ny rapport fra Justitsministeriet om selvrapporteret kriminalitet.

Har du begået butikstyveri? Det er der heldigvis færre og færre unge, der svarer ja til. I dag gælder det således lidt mindre end hver sjette ung, mens det i 2006 var mere end hver fjerde, der havde erfaring med butikstyveri. Og samme billede tegner sig, når det gælder andre typer kriminalitet. I dag er det således godt hver fjerde ung, der ifølge dem selv har begået kriminalitet. I 2006 gjaldt det mere end hver tredje, hvilket svarer til et fald på 25 procent. Det viser en ny kortlægning af selvrapporteret kriminalitet blandt unge i 7. og 9. klasse i Storkøbenhavn.

Forfatter til rapporten Maria Libak Pedersen fra Justitsministeriets Forskningskontor siger:

”Det kan hænge sammen med, at færre af de unge i dag har en risikoadfærd i forhold til kriminalitet. Vi kan se, at unge sjældnere anvender stoffer, for i dag er det blot 7 procent af de unge, der har prøvet at ryge hash mod 12 procent i 2006. Samtidig viser andre undersøgelser en generel reduktion i de unges brug af rusmidler.”

Undersøgelsen viser også, at de unge trives bedre i skolen end tidligere, hvilket er stærkt forbundet med risikoen for at begå kriminalitet. I dag er det således mere end ni ud af ti, der trives, mens tallet i 2006 lå på 77 procent. Der er desuden færre slåskampe, sjældnere stofproblemer og bliver begået mindre hærværk på skoler i Storkøbenhavn end tidligere.

Flere med risikolivsstil i København

Undersøgelsen viser desuden, at unge i Storkøbenhavn fortsat er markant mere kriminelle end unge i Odense, selv om kriminaliteten blandt unge er i kraftigt fald i hovedstadsområdet.

16 pct. af de unge i København har eksempelvis begået butikstyveri, mens det blot gælder 9 pct. i Odense. Og mere end en ud af ti unge fra hovedstaden har ødelagt et vindue, et busstoppested eller begået anden form for grovere hærværk, mens tallet i Odense ligger på 6 pct.

En forklaring kan være, at flere unge i hovedstadsområdet har en højrisikolivsstil. De hænger oftere ud på gaden, bruger oftere rusmidler og har hyppigere en omgangskreds med risikoadfærd. Deres forældre holder desuden mindre opsyn med dem, og de kommer oftere fra socialt udsatte boligkvarterer.

Rapporten baserer sig på spørgeskemabesvarelser fra 1.674 skoleelever og vil indgå i den kommende internationale undersøgelse af selvrapporteret kriminalitet blandt unge ’International Self Report Delinquency’.

Hent rapporten her 'Selvrapporteret kriminalitet'

Mest Læste

Annonce