Voldsramte udlændinge får bedre vilkår

29/04/2013 12:35

Justitsministeriet

Folketinget vedtog torsdag en ny lov, som forbedrer vilkårene for voldsramte udlændinge.

Af frygt for at miste opholdstilladelsen har der tidligere været risiko for, at udlændinge er blevet fastholdt i voldelige parforhold. Men med Folketingets vedtagelse af en ny lov er vilkårene for voldsramte udlændinge og deres børn nu blevet forbedret.

Udlændinge skal nu ikke længere være bange for at forlade en voldelig partner eller ægtefælle, inden de har haft lovligt ophold i landet i mere end to år.

Med loven gives der således ret til fortsat opholdstilladelse for en familiesammenført udlænding, der ophæver samlivet med sin ægtefælle på grund af vold i hjemmet. Det samme gør sig gældende, hvis det er udlændingens barn, der bliver udsat for vold.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

"Med vedtagelsen af denne lov sætter vi en stopper for, at udlændingereglerne fastholder voldsramte udlændinge og deres børn i ægteskaber med en voldelig ægtefælle eller en voldelig forælder. Det er ikke rimeligt, og det har aldrig været meningen med reglerne. Men det skal naturligvis stadig tillægges stor vægt, at udlændingen har udvist evne og vilje til at lade sig integrere i det danske samfund.”

Loven lægger altså op til, at det i forbindelse med en afgørelse om inddragelse af en opholdstilladelse meddelt på baggrund af ægteskab eller fast samlivsforhold, hvor udlændingen godtgør, at udlændingen har ophævet samlivet som følge af, at udlændingen eller udlændingens barn har været udsat for vold, fremover ikke skal tillægges betydning, at udlændingen kun har opholdt sig her i landet i kortere tid.

Derimod skal det ved afgørelsen indgå med betydelig vægt, om udlændingen har udvist evne og vilje til at lade sig integrere i det danske samfund.

Mest Læste

Annonce