47 milioner til tilgængeligheds-forbedringer i 2013

Infrastruktur

19/11/2013 11:12

Der afsat 8 mio. kr. til tilgængelighedsforbedringer i 2013. Med et tilskud på 25% af udgifterne sikrer det tilgængelighedsforbedringer for i alt ca. 47,2 mio. kr.

Der er ved satspuljeaftalen af oktober 2012 afsat midler til en tilgængelighedspulje i 2013-14 på i alt 16 mio. kr. Puljens formål er at sikre tilgængelighedsforbedringer i eksisterende, offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion. Der er afsat 8 mio. kr. til puljen i 2013. Dertil kommer tilbageløb fra tidligere års pulje, som ligeledes bruges til projekter i 2013.

Energistyrelsen havde d. 7. november 2013 møde med det rådgivende udvalg, som består af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Handicaporganisationer. Energistyrelsen kan på baggrund af dette i år give tilsagn til i alt 71 ansøgninger for et samlet beløb på ca. 11,8 mio. kr.. Ansøgerne kan få et tilskud på 25 % af udgifterne til tilgængelighedsforbedringerne, og Energistyrelsen kan dermed sikre tilgængelighedsforbedringer for ca. 47,2 mio. kr. med årets pulje.

Der vil ligeledes være mulighed for at søge om tilskud fra Tilgængelighedspuljen i 2014. Det forventes, at puljen ligesom tidligere år vil åbne for ansøgninger i maj med ansøgningsfrist i august.

Mest Læste

Annonce