Dansk EU-formandskab når endnu et vigtigt mål på energiområdet

19/06/2012 13:57

Klima- og Energiministeriet

Et af de højt prioriterede mål under det danske EU formandskab er i dag nået.  Det danske formandskab har forhandlet en aftale på plads med Europa-Parlamentet, der stiller EU-landene stærkere, når der laves aftaler om olie- og naturgasleverancer med lande udenfor EU.

Med aftalen har EU-landene forpligtet sig til øget gennemsigtighed i forhold til indgåede mellemstatslige aftaler på energiområdet med lande uden for EU.

”Vi får med aftalen et styrket samarbejde til gavn for det indre energimarked og forsyningssikkerheden i EU. Det er et vigtigt resultat for EU og for det danske formandskab,” siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Beslutningen vil bidrage til 1) at sikre, at indgåede aftaler respekterer det indre markeds regelsæt, 2) at styrke gennemsigtighed og solidaritet og 3) at forbedre medlemsstaternes individuelle og kollektive forhandlingsposition i forhold til lande udenfor EU.

”Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at opnå en aftale med Europa-Parlamentet i denne sag. Med aftalen styrkes informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne – og vi får et bedre overblik i EU over mellemstatslige aftaler for import af olie, gas og elektricitet. Beslutningen stiller samtidig EU-landene stærkere i forhandlinger med lande uden for EU, og det kan særligt blive en fordel for de mindre medlemsstater,” siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Aftalen betyder, at EU-landene skal informere Kommissionen om mellemstatslige aftaler på energiområdet med lande udenfor EU, hvis aftalerne kan have indflydelse på det indre energimarked eller forsyningssikkerheden i EU. Hvis et EU-land for eksempel ønsker at indgå en mellemstatslig aftale som baggrund for f.eks. import af naturgas, kan det anmode om, at Kommissionen deltager som observatør i forhandlingerne. Det kan også spørge Kommissionen om en foreslået aftale overholder reglerne for det indre energimarked.

Beslutningen vedrører alene aftaler indgået mellem lande og ikke mellem kommercielle operatører på energiområdet. 

Mest Læste

Annonce