Dyster rapport om fremtidens klima

Bæredygtighed

31/03/2014 10:10

Freja Eriksen

Hvis ikke det lykkes at bremse udledningen af drivhusgasser, vil klimaændringerne ramme kloden hårdt. Det viser en rapport fra FN’s Klimapanel, IPCC, der i dag er blevet offentliggjort i Japan.

Rapporten beskriver mulighederne for at tilpasse os til de forandringer, der uundgåeligt vil ske. Men den peger også på, at risikoen for alvorlige klimaændringer bliver væsentligt mindre, hvis vi sætter ind i tide.

Forskerne i FN’s Klimapanel peger på, at på verdensplan vil klimaændringerne i kombination med øget efterspørgsel udgøre en risiko for fødevareforsyningen. Vandressourcer vil blive knappe i store dele af verden, selvom der også er steder, hvor de øges.

Flere økosystemer er allerede nu truet, og risikoen stiger med stigende temperatur. Det gælder ikke mindst koralrevene og den arktiske havis.

Der er allerede nu en moderat risiko for ekstreme vejrbegivenheder som oversvømmelser og tørke, og risikoen bliver høj, hvis temperaturen stiger med yderligere en grad i forhold til i dag. Der vil også være en risiko for planter og dyr og for den globale økonomi.

”Vi skal tage denne rapport meget alvorligt. Det er ved at være sidste chance, hvis vi skal forhindre alvorlige klimaændringer. Det gode er, at vi har de tekniske løsninger. Det handler alene om politisk vilje”, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Rapporten peger på, at lokale temperaturstigninger på to grader kan medføre, at høstudbyttet for hvede, ris og majs vil falde i de tempererede og tropiske områder.

I byerne vil mennesker og værdier være truet af vandmangel, varme, ekstremnedbør og tørke. Sårbarheden kan blive reduceret væsentligt, hvis man forbereder sig og opfører en robust infrastruktur.

Derfor er der brug for, at vi allerede nu tilpasser os en fremtid med et ændret klima.

”Vi har allerede set, hvordan klimaforandringer kan ramme Danmark med skybrud og voldsomme oversvømmelser. Vi har taget de første vigtige skridt herhjemme med de kommunale klimatilpasningsplaner, og rapporten viser tydeligt, at det er et nødvendigt arbejde, vi har sat i gang,” siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Rapporten, der er offentliggjort i dag, er den anden af tre delrapporter fra FN’s Klimapanel. Den handler om klimaændringer, klimatilpasning og sårbarhed. Den samlede rapport offentliggøres i København til oktober.

 

Mest Læste

Annonce