El-, gas- og brintbiler hjælpes på vej

23/01/2013 10:55

Klima- og Energiministeriet

Nye partnerskaber skal sikre, at der kommer flere elbiler på gaden, og at der bliver nemmere adgang til at lade bilerne. Partierne bag energiforliget fordeler 70 millioner kroner mellem el-, gas- og brintbiler.

I løbet af foråret vil der blive indgået strategiske partnerskaber for gas, brint og elbiler. Alle relevante partnere – blandt andre kommuner, større flådeejere og operatører – vil blive inviteret til at deltage i partnerskaberne. Formålet er at skabe størst mulig effekt og få flere energieffektive køretøjer på vejene.

- Jeg håber, at partnerskaberne kan sikre, at vi for alvor for skubbet udviklingen i gang. Vi kommer med en pose penge til infrastruktur, men det er nødvendigt at private aktører også bidrager med infrastruktur og køretøjer, hvis det for alvor skal batte noget, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Partnerskaberne for elbiler vil i alt få 40 millioner kroner over de kommende tre år. De første 20 millioner kroner kan bruges allerede i år. Elbilerne er ved at være en driftsikker og markedsmoden teknologi. Nu handler det om at få elbiler på gaden i større omfang. Det sker kun, hvis bilfabrikkerne mærker en efterspørgsel, og hvis bilerne er synlige i gadebilledet, så brugerne kan se at teknologien fungerer.

Partnerskaberne for elbiler skal blandt andet arbejde for, at der kommer både offentlige og private flåder af elbiler. Tanken er, at det offentlige kommer med penge til infrastruktur, mens de øvrige deltagere i partnerskabet kommer med yderligere bidrag til infrastruktur samt et større antal biler.

- Mange har erklæret elbilerne for en fiasko, men det var først sidste år, det for alvor blev muligt at købe en rigtig elbil. Jeg er overbevist om, at der kommer til at ske meget i de kommende år, siger Martin Lidegaard.

Partnerskaberne for gas til tung transport får 20 millioner kroner over tre år. Gas vil være mest interessant for den tunge transport som lastbiler og busser. Naturgas til transport er en moden teknologi, men der er blandt andet behov for at afklare, hvordan økonomien vil være for transportørerne og dem der skal drive gastankstationerne.

Der er afsat 10 millioner kroner til infrastruktur til brintbiler. Da teknologien endnu ikke er markedsmoden, vil de fleste penge til brint først blive udmøntet i 2015, når der forventes at være flere køretøjer.

- Det bliver en stor udfordring at få transportsektoren over på vedvarende energikilder. Vi får brug for en række teknologier til at dække behovene i både persontransporten og lastbilerne. Med pengene og de nye partnerskaber skaber vi et godt grundlag for udviklingen i de kommende år, siger Martin Lidegaard.
 

Mest Læste

Annonce