Helveg: Startskud til et dansk vindeventyr i Tyrkiet

Infrastruktur

04/11/14 11:21

Suleman Haider

Tyrkiet vil øge sin andel af vedvarende energi til 30 pct. og tidoble mængden af vindenergi frem mod 2023. Det er en unik mulighed for danske vindmølle-producenter, der på seneste har vundet store ordrer i landet. I dag rejser klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen til Istanbul for at tale ved en tyrkisk vindkonference og besøge danske virksomheder.

Tyrkiet importerer knap 75 pct. sit samlede energiforbrug fra lande som Rusland og Iran og forventer en fordobling af energiforbruget i det kommende årti. Derfor har den tyrkiske regering sat sig ambitiøse mål om at øge udbygningen af vedvarende energi.

For at nå målsætningen om 30 pct. vedvarende energi, forventes den tyrkiske regering at investere ca. 750 milliarder kroner frem mod 2030.

”Tyrkiet er regional stormagt med et moderne erhvervssektor og en økonomi, der buldrer der ud af. Derfor er de tyrkiske målsætninger for vedvarende energi og vindkraft et vigtigt signal. Tyrkerne vil i stigende grad investere i vedvarende energi i stedet for kul og energi importeret fra uroplagede lande. Det mener jeg er en fornuftig satsning”, siger klima-, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen

Ministeren er i Tyrkiet den 4.-6. november 2014 som led i opfølgningen på regeringens vækststrategi for Tyrkiet, der har til formål at øge den danske vareeksport til landet med 50 pct. i peroden 2012-2016 (link til strategien).

Ministeren skal bl.a. tale ved en konference om vindenergi arrangeret af den tyrkiske vindmølleindustri (TÜREB) og besøge vindmølleparker opført af Vestas og Siemens.

I 2013 installerede Tyrkiet lige under 1000 MW vindkraft og netop danske producenter med Vestas og Siemens i spidsen landede ca. 66 pct. af kontrakterne. Frem mod 2023 har Tyrkiet ambitiøse planer om at øge andelen af vind fra vindmøller med yderligere 20.000 MW og øge andelen af vedvarende energi fra 10 pct. i dag til 30 pct.

”Det her kan blive startskuddet til et dansk vindeventyr i Tyrkiet. Danske virksomheder inden for særligt vindeenergi har alle kort på hånden for at kunne udnytte de eksportmuligheder, der opstår i kølvandet Tyrkiets ambitiøse satsning på vedvarende energi”, siger Rasmus Helveg Petersen.

Fakta

  • Tyrkiet er verdens 16. største økonomi, og har i de seneste 10 år oplevet høje vækstrater (i 2010 og 2011 ca. 8-9 %).
  • I de kommende år ventes den tyrkiske vækst at falde, men den ventes fortsat at være mellem 3-5 % over de kommende 10 år – godt hjulpet på vej af en forholdsvis ung og stadig bedre uddannet befolkning.
  • Vestas installerede sin første turbine i Tyrkiet i 1984, og har siden da leveret 640 MW til regionen.

 

Annonce