Ny rapport om fremtidens klimaforandringer i Danmark

Bæredygtighed

08/10/2014 14:49

Nick Allentoft

Ny rapport løfter sløret for fremtidens klimaforandringer i Danmark. Kraftigere storme, flere hedebølger og øget vandstand er blandt de fænomener, rapporten varsler om. Det er et fælles ansvar at undgå, at de voldsomste klimaændringer i rapporten bliver virkelighed, lyder det fra Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen

I dag lancerer Klima-, energi- og bygningsministeren og DMI en rapport om fremtidige klimaforandringer i Danmark. I rapporten har forskerne fra DMI set på hyppigheden af stormfloder, ekstremt nedbør og hedebølger i Danmark i fremtiden. Den peger blandt andet på, at ekstreme vandstande, der i dag forekommer med 100 års mellemrum i København, i fremtiden kan ramme hvert 2. år. Og voldsomme skybrud kan oversvømme danskernes kældre dobbelt så hyppigt i fremtiden.

Klimaforandringerne foregår lige nu og her. Alene i 2013 udbetalte de danske forsikringsselskaber stormskadeerstatning for 2,3 mia. kr. Der er ingen tvivl om, at klimaforandringerne bliver meget, meget dyre for Danmark, hvis ikke vi gør noget drastisk nu. Vi har et fælles ansvar for at undgå, at de værste scenarier i rapporten bliver virkelighed,” siger Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og fortsætter:

Selv små handlinger tæller. Den enkelte dansker kan tage cyklen på arbejde, energirenovere boligen eller træffe det klimarigtige valg i supermarkedet. Men vi har at gøre med et globalt problem, som også kræver global handling. Som minister vil jeg tage ansvar ved at kæmpe for Danmarks grønne omstilling og for at påvirke de øvrige lande til at indgå en ny bindende klimaaftale i Paris i 2015.

DMI’s nye rapport giver de nyeste detaljer om de klimaændringer, vi kan risikere, hvis vores udledning af drivhusgasser får lov til at fortsætte uhindret i mange år fremover. Det er en fremtid med mere voldsomt og skadebringende vejr. Rapporten tager udgangspunkt i samme tal og regnemodeller som IPCC’s femte hovedrapport om de globale klimaforandringer, der offentliggøres i København d. 2. november.

I rapporten kan du læse meget mere om, hvor alvorlige klimaændringerne i Danmark kan blive, alt efter hvor meget atmosfærens indhold af drivhusgasser stiger. Du finder rapporten i højre side samt på DMI's hjemmeside:www.dmi.dk/klimaforandringer

           Find rapporten her

Fakta om rapporten

  • Rapporten peger på, at Danmark frem mod år 2100 vil opleve hedebølger omkring 3 gange så hyppigt som i dag.
  • Rapporten anslår også, at vandstanden højst sandsynligt vil stige med 0,5 meter, hvilket vil ændre hyppigheden af stormfloder markant. Episoder med forhøjet vandstand, vi i dag kun oplever hvert 100. år, ser vi i slutningen af det 21. århundrede måske hvert tiende år eller endda endnu hyppigere.
  • Årsnedbøren i Danmark vil kun stige en smule. Til gengæld er der store variationer inden for de enkelte årstider. Vinternedbøren stiger, mens sommernedbøren falder. De kraftigste nedbørhændelser forekommer mere end dobbelt så hyppigt i slutningen af århundredet som nu.
  • DMI’s rapport baserer sig på samme tal og beregninger som benyttes af FN’s klimapanel, som offentliggør deres femte hovedrapport om klimaforandringer i København d. 2. november.

Mest Læste

Annonce