Peter Birch Sørensen er Danmarks første Klimavismand

Politik

01/12/2014 10:22

Suleman Haider

Formanden for Klimarådet er fundet. Den tidligere overvismand Peter Birch Sørensen behøver nærmest ingen præsentation: Han er uddannet cand.polit. Økonomiprofessor ved Københavns Universitet og tidligere cheføkonom ved Danmarks Nationalbank. Underviser for tiden i miljø-, ressource- og klimaøkonomi. Formand for Produktivitetskommissionen 2012-2014 og tidligere formand for De Økonomiske Råd.

Klimarådet kommer til at udgøre et helt centralt element i den danske klimapolitik fremover. Rådet skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan man skal sikre omstillingen til et samfund med meget lave udledninger på den bedste og billigste måde.

”Jeg er derfor rigtig glad for, at vi i dag kan præsentere den formand, som kommer til at stå i spidsen for dette vigtige arbejde. En formand, som om nogen har indblik i, hvordan man tænker omkostningseffektivitet ind i klimapolitikken, så omstilling, vækst og beskæftigelse kan gå hånd i hånd,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Peter Birch Sørensen har gennem blandt andet sit formandskab for Produktivitetskommissionen vist sin evne til at stå i spidsen for et arbejde med stor politisk bevågenhed. Samtidig har Peter gennem sit daglige virke som professor på Københavns Universitet et imponerende indblik i særligt offentlig økonomi, men også i klimaøkonomi og klimapolitik.

”Formanden udgør selvfølgelig ikke Klimarådet alene. Nu skal vi have fundet det hold af kloge hoveder, der skal udgøre resten af rådet, og som skal rådgive regeringen om alt fra energieffektivisering af bygninger, vejen til en fossilfri energisektor, omstilling af transportsektoren, udledningerne fra landbruget og meget mere,” fortæller Rasmus Helveg Petersen.

Med udnævnelsen af formanden igangsættes processen for udpegelse af de øvrige rådsmedlemmer samt hurtigst muligt en sekretariatschef. Herefter kan overvejelserne om udarbejdelse af Klimarådets forretningsorden påbegyndes.

Det vil være formanden og sekretariatschefen, der i samarbejde tilrettelægger Klimarådets fremtidige arbejdsplan. Derudover skal formanden og sekretariatschefen i fællesskab træffe en række praktiske beslutninger. Efter samråd med formanden er der indgået en aftale med DMI om, at Klimarådet og deres sekretariat indtil videre lokaliseres i DMIs lokaler på Lyngbyvej.

Mest Læste

Annonce