Regeringens byggepolitiske strategi skydes i gang

28/02/2013 14:15

Klima- og Energiministeriet

Det danske byggeri rummer store potentialer, der i dag ikke bliver udnyttet til fulde. Det betyder, at der er mange ressourcer at hente i byggeriet. Derfor går regeringen nu i gang med at udarbejde en egentlig byggepolitisk strategi.

Strategien udarbejdes i forlængelse af de forslag på byggeområdet, som regeringen netop har præsenteret i Vækstplan DK.

Det er regeringens mål, at der skal skabes grøn vækst og arbejdspladser i Danmark. Byggeriet er et af de områder, der rummer mulighed for at skabe mere effektivitet og bedre konkurrence.

I dag er byggebranchen hårdt ramt af finanskrisen og har udfordringer i form af lav produktivitet og innovationsgrad. I fremtiden skal byggeriet være en styrkeposition for Danmark.

Med strategien vil regeringen adressere byggeriets udfordringer og sætte rammerne for fremtidens byggeri, der skal være grønt og konkurrencedygtigt.

”I byggeriet ligger der et uudnyttet potentiale, som vi med en byggepolitisk strategi vil udfolde. Strategien vil bl.a. fokusere på at skabe bedre konkurrence, flere arbejdspladser, mere bæredygtigt byggeri og bedre rammevilkår for branchen. Og samtid skal vi sikre, at vi har gode og sunde bygninger. Det er et stort arbejde, og det bliver ikke nødvendigvis let, men jeg forventer, at vi næste år står med en strategi, der lægger trædestenene til fremtidens byggeri,” siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Regeringen har igangsat en indsats på byggeområdet, der bl.a. skal øge produktiviteten og forbedre konkurrencen. Senest har regeringen med Vækstplan DK bl.a. foreslået initiativer, der skal sætte skub i energirenoveringer i byggeriet og gøre byggesagsbehandlingen mere effektiv og gebyropkrævningen mere ensrettet og gennemskuelig. Strategien vil bygge videre på dette arbejde.

”Mit mål med denne byggepolitiske strategi er, at dansk byggeri skal være blandt verdens grønneste. byggeriet skal være konkurrencedygtigt og bæredygtigt og bidrage til nye arbejdspladser i Danmark. Derfor er jeg også glad for at kunne sætte mig til arbejdsbordet sammen med mine ministerkolleger, så vi sammen kan få skabt de bedste vilkår for byggeriet. Det skal selvfølgelig ske i tæt samarbejde med de mange dygtige fagfolk på området og ikke mindst brugerne af byggeriet.” siger Martin Lidegaard.

Der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse fra Klima-, Energi og Bygningsministeriet, Kulturministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Arbejdet med den byggepolitiske strategi skydes i gang med en byggepolitisk konference, hvor alle interessenter er inviteret. Disse interessenter er med til at forme den byggepolitiske strategi.

Mest Læste

Annonce