Smarte elmålere i alle hjem

Bæredygtighed

18/09/2013 10:59

Freja Eriksen

I 2020 vil alle danske husstande have en smart elmåler, der registrerer forbruget fra time til time. Elmålerne vil skabe store gevinster for samfundet, forbrugerne og elselskaberne.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard præsenterede for et halvt år siden en strategi for fremtidens smarte elnet. Og i forlængelse af den kommer Martin Lidegaard nu med en bekendtgørelse, der pålægger energiselskaberne at installere smarte elmålere i alle hjem.

 ”Potentialet er enormt. Et smart energisystem begynder med smarte elmålere. Når forbrugerne får et time-for-time overblik over energiforbruget, stiger muligheden for selv at påvirke elregningen”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

Omkring halvdelen af alle danske hjem har allerede i dag en smart elmåler Med bekendtgørelsen vil de resterende husstande komme med.

Investeringen i de smarte elmålere bliver hurtigt tjent hjem. Erfaringen viser, at målerne vil øge forbrugernes opmærksomhed på forbruget. Energistyrelsen vurderer, at det kan reducere elforbruget med to procent. Det svarer til en besparelse på 180 kr. om året for en gennemsnitlig husejer. Samtidig forventer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at timeafregning vil medføre øget konkurrence på elmarkedet. Det vil give husejeren en besparelse på over 100 kr. om året.

Den største gevinst får forbrugere med varmepumper og elbiler, der indstilles til at følge elprisen. Men Martin Lidegaard håber, at en række nye produkter og servicetilbud vil dukke op i de kommende år. Det kan være frysere eller opvaske- og vaskemaskiner, der kan indstilles til at gå i gang, når elprisen er lav.

”Med beslutningen om at installere smarte elmålere i alle hjem, sender vi et signal til virksomhederne om, at de skal i gang med at tænke nyt. Vi skal forstå at udnytte vores teknologiske forspring, så der bliver skabt arbejdspladser i Danmark”, siger Martin Lidegaard.

Det smarte elnet er en vigtig del af et elsystem med store mængder vedvarende energi. Det sikrer, at den grønne energi bliver brugt, når den bliver produceret. Det kan også spare samfundet for investeringer i elnettet, når forbruget bliver fordelt hen over døgnet, og vores elnet derfor udnyttes mere optimalt. Endelig vil smarte elmålere understøtte liberaliseringen af elmarkedet.

Bekendtgørelsen bliver nu sendt i høring, efter partierne bag energiforliget i dag har drøftet sagen.

”Jeg er glad for, at Enhedslisten allerede på forhånd har tilkendegivet, at de støtter udrulningen af smarte elmålere, og jeg håber, at de øvrige partier også vil bakke op”, siger Martin Lidegaard. 

Mest Læste

Annonce