Staten køber gaslager i Stenlille

Infrastruktur

20/10/2014 11:52

Nick Allentoft

Energinet.dk har i dag underskrevet en købsaftale om køb af DONG Energys gaslager i Stenlille for 2,25 milliarder kroner. Godt for Danmarks forsyningssikkerhed lyder det fra klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen

I dag, mandag den 20. oktober, har Energinet.dk underskrevet en betinget aftale om at købe DONG Energys underjordiske gaslager i Stenlille på Sjælland. Selskaberne er enige om en pris på 2,25 milliarder kroner. Prisen inkluderer en indfrielse af en udskudt betaling, som var en del af købet, da Energinet.dk i 2007 købte gaslageret i Lille Torup fra DONG Energy.

Ifølge Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen spiller gaslagrene en afgørende rolle for Danmarks fremtidige forsyningssikkerhed.

”Danmark er i gang med en omstilling af energisystemet til 100% vedvarende energi. Undervejs i denne omstilling skal vi sikre, at danskerne fortsat kan regne med strøm i deres stikkontakter hver eneste time hver eneste dag. Gaslagrene er med til at sikre stabil energi og dermed strøm og varme til de tidspunkter, hvor f.eks. vindmøllerne står stille,” lyder det fra ministeren.

Selv om danskernes forbrug af naturgas har været faldende de senere år, så er gas stadig en hjørnesten i den danske energiforsyning.  Biogas og andre grønne gasser forventes også i fremtiden at få større og større andel og sammen med naturgas bidrage med den nødvendige fleksibilitet, så der både er strøm, når det blæser og er vindstille.

Energinet.dk ejer og driver i forvejen det andet store danske gaslager i Lille Torup ved Viborg.

Fakta om gaslagrene i Danmark

  • De danske gaslagre sælger deres ydelser på det europæiske gasmarked og leverer også til kunder i Sverige og det øvrige nordvesteuropæiske område.
  • Samlet set kan lagrene opbevare cirka 30 procent af det samlede danske gasforbrug og i løbet af en sæson aflevere 12 TWh ud i markedet. Det svarer til det årlige forbrug af naturgas for cirka 500.000 hustande.
  • Typisk pumpes gas ned i undergrunden om sommeren, så lageret er fyldt til de kolde måneder.
  • Stenlille Gaslager er et såkaldt akvifærlager, hvor gassen opbevares i 1500 meters dybde i porøse sandstenslag dækket af en ler-kappe.
  • Stenlille Gaslager har en kommerciel kapacitet på cirka 570 millioner kubikmeter.
  • Energinet.dk overtog 1. maj 2007 gaslageret i Ll Torup. Prisen dengang var 2,4 milliarder kroner.

Mest Læste

Annonce