Børn skal klædes på til mødet med de digitale medier

Politik

04/02/2015 12:57

Suleman Haider

Kulturminister Marianne Jelved vil sikre, at børn ved, hvordan man færdes trygt og lovligt på de digitale medier. Derfor bliver der nu set på, om lovgivningen på området er tilstrækkelig.

Som en del af Kulturministeriets ”Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur”, lanceret i foråret 2014, igangsættes nu et udredningsarbejde om lovgivningen om beskyttelse af børn i forbindelse med tv-sening og mærkningsordninger for film og computerspil.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
”I dag færdes børn lige så meget på digitale medier som på legepladsen og boldbanen. Det er en udvikling, der er kommet for at blive. Derfor skal vi sørge for, at vores børn trygt kan færdes digitalt, uden at blive udsat for skadeligt indhold, og uden at gebærde sig ulovligt. Derfor giver vi nu lovgivningen et eftersyn.”

Efter udredningen
Udredningen af de gældende regler på området forventes afsluttet i april 2015. På baggrund af udredningen vil kulturminister Marianne Jelved foretage en vurdering af, om de gældende regler om beskyttelse af børn på området er tidsvarende og hensigtsmæssige. Dette vil bl.a. ske i dialog med medlemmerne af Medierådet for Børn og Unge, Radio- og tv-nævnet og Børnerådet.

Initiativet indgår desuden i medieaftalen 2015-2018 og filmaftalen 2015-2018. Der er i filmaftalen 2015-2018 afsat 1 mio. kr. i 2015 og 2 mio. kr. årligt fra 2016 til en styrkelse af Medierådet for Børn og Unges arbejde med mediekundskab, der også omfatter beskyttelse og sikkerhed for børn og unges færden i den digitale verden.

Mest Læste

Annonce