Det lokale kulturliv har stort potentiale

Politik

09/10/2013 11:16

Freja Eriksen

Ministre modtager i dag anbefalinger fra hele landet. Kulturminister Marianne Jelved og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen har i dag holdt møde med tovholderne for de fem arbejdsgrupper, som blev nedsat i foråret som led i kulturministerens KulturDanmark-projekt. Arbejdsgrupperne har på dagens møde afleveret deres anbefalinger til, hvordan det kulturelle potentiale i hele landet bliver udnyttet endnu bedre i fremtiden.

Arbejdsgrupperne blev nedsat efter en række dialogmøder rundt om i landet, hvor kulturminister Marianne Jelved sammen med minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen drøftede udfordringer og muligheder for bedre udnyttelse af det kulturelle potentiale, som Danmark rummer. På dialogmøderne deltog repræsentanter fra kulturinstitutioner, foreninger og turistbranchen samt lokalpolitikere, embedsmænd og lokale ildsjæle. På baggrund af indspark fra dialogmøderne nedsatte kulturministeren fem arbejdsgrupper med følgende temaer:

1. Børn og unges møde med kunst og kultur
2. Talentpleje blandt børn og unge
3. Folkeoplysning og foreningers rolle
4. Tværgående samarbejde
5. Synliggørelse af kulturen.

Alle deltagerne fra dialogmøderne har haft mulighed for at melde sig til arbejdsgrupperne, der derfor er bredt sammensat af kulturaktører og andre med særlig interesse for og viden om temaerne.

Kulturminister Marianne Jelved siger:
”Jeg har glædet mig meget til at få resultatet af arbejdsgruppernes arbejde. Grupperne har været sammensat af kulturinteressenter i spektret fra foreningslivet til turistbranchen, som er kommet med interessante bud på det lokale kulturlivs potentiale. Nu ser vi på hvilke af de mange gode anbefalinger, vi kan følge op i den kommende tid.”

Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen siger:
”Kultur i alle afskygninger er med til at skabe sammenhængskraft - en følelse af sammenhold, og at "her i vores by sker der noget". Der er der hårdt brug for i nogle af de mindre samfund i en tid, hvor folk søger mod de store byer. Derfor er jeg meget glad for, at kulturministeren har inviteret mig med i KulturDanmark projektet, for det er et fælles ansvar, at vi udnytter det store potentiale, der ligger i kulturen til gavn for hele Danmark”.

 

Mest Læste

Annonce