Etablering af videncenter for folkeoplysning

11/04/2013 11:48

Kulturministeriet

Videncenter for Folkeoplysning etableres nu som en del af Idrættens Analyseinstitut med en treårig bevilling på 2 mio. kr. årligt fra 2013 til 2015.

Der har længe på det brede folkeoplysningsområde været et stærkt ønske om et nationalt center for de folkeoplysende aktiviteter, og det var et af forslagene i rapporten ’Folkeoplysningens samfundsmæssige betydning’ fra 2010. Nu er Kulturministeriet og organisationerne på området blevet enige med Idrættens Analyseinstitut (Idan) om at etablere Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) som en integreret del af Idrættens Analyseinstitut. Vifo kan dermed trække på den erfaring, Idan har med statistik, analyser mv. på idrætsområdet. Vifo skal i lighed med Idan være uafhængig af aktørerne på området.

Videncener for Folkeoplysning skal dække den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige børne – og ungdomsarbejde ved at

• skabe overblik over og indsigt i det brede folkeoplysningsområde.

• analysere folkeoplysningsområdet.

• initiere offentlig debat om centrale spørgsmål vedrørende det brede folkeoplysende område.

Idans bestyrelse har med de nye opgaver fået beskikket et nyt medlem, konsulent Hans Stavnsager, som har langvarig erfaring med folkeoplysningsområdet.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Folkeoplysning bidrager væsentligt til demokratiet, og det er vigtigt, vi får et videncenter på området. Nu får vi med Vifo mulighed for at få en dybere viden om det brede folkeoplysningsområde. Jeg er sikker på, at vi får endnu mere kvalificerede drøftelser af folkeoplysningsområdet med samlede datagrundlag og uafhængige analyser på området. Jeg ser derfor frem til at se de første analyser og den debat, de skaber.”

Bestyrelsesformand for Idan Johs. Poulsen siger:

”Vi er stolte af, at Idrættens Analyseinstituts succes med at undersøge aktuelle tendenser på idrætsområdet og initiere en dynamisk idrætspolitisk debat har inspireret til ønsket om også at skabe et Videncenter for Folkeoplysning. Der er mange synergier mellem de to områder, men også forskelligheder, som vi glæder os til at se nærmere på. Vores ambition er at gøre os uundværlige for debatten og aktørerne på det brede folkeoplysningsområde i løbet af få år.”

Formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd Per Paludan Hansen siger:

”Jeg glæder mig over, at Vifo nu kan komme i gang med at analysere og dokumentere de folkeoplysende aktiviteter. Det vil være med til at synliggøre folkeoplysningens bidrag til læring og medborgerskab. Samtidig vil Vifos resultater vise nye udviklingsmuligheder for vores sektor. Det er mange års efterslæb, der nu bliver rettet op på, og derfor håber jeg også, at Vifo får mulighed for at arbejde ud over de tre år.”

Formand for Dansk Ungdoms Fællesråd Signe Bo siger:

”Vifos etablering kan tydeliggøre det store, positive bidrag, landets frivillige børne- og ungdomsorganisationer yder, og bidrage til den fortsatte udvikling af de folkeoplysende foreninger. Vi glæder os derfor til en styrket indsats for at belyse værdien og betydningen af det folkeoplysende og samfundsengagerende ungdomsarbejde.” 

Mest Læste

Annonce