Finanslov 2013: Penge til Statens Museum for Kunst, Den Gamle By og Fregatten Jylland

09/11/2012 09:51

Kulturministeriet

Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten, der samlet set giver 20 millioner kroner mere til kulturen i perioden 2013-2016

I forbindelse med Finansloven for 2013 har regeringen indgået en aftale med Enhedslisten, der giver 20 millioner kroner mere til kulturens område. Aftalen opretholder blandt andet den gratis adgang på Statens Museum for Kunst, forhøjer bevillingen til Fregatten Jylland med 1,7 millioner i forhold til regeringens finanslovsforslag, og opretholder støtten til Den Gamle By i Århus, Gl. Estrup og Arbejdermuseet på 2012-niveau. Desuden gives der støtte til Skibsbevaringsfonden og en forsøgsuddannelse i Ny Cirkus. Der er tale om fire-årige bevillinger.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:

”Jeg er rigtig glad for, at vi i en økonomisk presset situation har været i stand til at prioritere kulturen. Finanslovsaftalen med Enhedslisten sikrer millioner til en række vigtige institutioner, som ellers ville stå overfor svære økonomiske udfordringer i de kommende år. Jeg vil godt kvittere for Enhedslistens løsningsorienterede tilgang til forhandlingerne og glæder mig over aftalen. Det er en god dag for kulturen!”

Kulturordfører Jørgen Arbo-Bæhr (EL) siger:

”Det er ingen hemmelighed, at det har været en mærkesag for Enhedslisten at bevillingen til Den Gamle By forlænges. Samtidig er vi glade for at kunne styrke Arbejdermuseet. Det er en stor politisk opgave at sikre, at kultur skal være tilgængeligt for den brede befolkning. Derfor er vi tilfredse med, at vi har fundet midler til at fortsætte den gratis adgang til Statens Museum for Kunst.”

Overblik

Regeringen og Enhedslisten har i forbindelse med finansloven for 2013 aftalt følgende prioritering af initiativer på kulturområdet for perioden 2013-2016. Prioriteringerne bygger oven på regeringens finanslovsforslag for 2013. Tallene er bevilling per år.

Tilbagerulning af entrébetaling på Statens Museum for Kunst: 10,4 mio.

Forhøjet tilskud til vedligeholdelse af Fregatten Jylland: 1,7 mio.

Opretholdelse af 2012-bevillingsniveau til Den Gamle By i Aarhus: 3,0 mio.

Opretholdelse af 2012-bevillingsniveau til Gl. Estrup: 0,8 mio.

Opretholdelse af 2012-bevillingsniveau til Arbejdermuseet: 0,8 mio.

Tilskud til vedligeholdelse af træskibe, Skibsbevaringsfonden: 1,8 mio.

Tilskud til forsøgsuddannelse i Ny Cirkus: 1,5 mio.


 

Mest Læste

Annonce