Mikael Bertelsen er i dommerkomiteen for Danmark Læser

Her er de tolv læsekommuner

Velfærd

10/03/2014 12:29

Nick Allentoft

Se her om din kommune er blandt de tolv udvalgte læsekommuner, der skal skabe ny viden om læselyst de næste to år.

Danmarks mest læsende ishockeyklub, 10 noveller fra 10 forfattere om 10 social- og sundhedsassistenters arbejde, boghylder med ”tagselv-litteratur” på arbejdspladser, plejehjem og i boligområder og konkurrencer om årets læselandsby og mest læsende virksomhed. 

Dette er blot et udpluk af de mange kreative initiativer fra de 12 kommuner, som har vundet rollen som læsekommune i kulturministerens store læsekampagne Danmark Læser. Interessen og idérigdommen var overvældende, da hele 48 kommuner ansøgte om at blive læsekommune. Dommerkomitéen med Michael Bertelsen i spidsen har udvalgt de 12 kommuner, som nu kan sætte deres kreative og nytænkende læseprojekter i søen. Kulturminister Marianne Jelved offentliggør i dag navnene på de 12 kommuner.

Kulturminister Marianne Jelved siger

”Vi skal have læselysten frem hos flere borgere, som aldrig eller sjældent har fat i en bog. Derfor er jeg glad for, at 48 kommuner har budt ind med et væld af gode ideer. Der ligger mange gode oplevelser i at læse, og jeg håber, at endnu flere vil opleve at blive berørt, oplyst eller overrasket af bøgerne, efterhånden som læseprojekterne får liv. Jeg håber også, at flere end de 12 kommuner vil realisere deres kreative idéer eller finde inspiration hos hinanden til en læseindsats.” 

Dommerkomitéens formand, Mikael Bertelsen, siger: 

”Jeg er selv en langsom læser og ved, hvor svært det er at finde tid og overskud til at læse i hverdagen, så det er ikke en nem opgave, kommunerne skal løse. Men det har vist sig, at der over hele landet er ildsjæle, som brænder for at få flere til at læse gode bøger, og jeg tror på, at de 12 læsekommuners idéer kan give os ny inspiration til, hvordan man kan få flere til at læse.”

Læsekommune

Læsekommunerne er en blanding af store, små og mellemstore kommuner. Målet er at få ny viden om, hvilke metoder der virker, når det kommer til at få flere til at læse mere. Dommerkomitéen skal i maj 2015 kåre en vinderkommune, som har skabt de mest kreative og effektfulde læseaktiviteter. 

Kort om de 12 læsekommuner  - læs mere om projektet her

• Aabenraa har valgt en gruppe unge mennesker med uafbrudte uddannelsesforløb som målgruppe. Idéen er at involvere de unge aktivt, så de vil opleve en bred palet af skønlitteratur i forskellige udformninger, på forskellige platforme og i forskellige kontekster. Bl.a. gennem læserum og SMS-noveller. 

• I Frederikshavn bestræber man sig på at gøre Frederikshavn Ishockey Klub til Danmarks mest læsende ishockeyklub og bryde med fordommen om, at sportsfolk ikke læser ved bl.a. at lave events og stille bøger til rådighed i klubben. Elitespillerne i ”White Hawks” skal fungere som rollemodeller for de andre spillere i klubben, deres forældre samt alle de andre borgere i Frederikshavn, der følger klubben.

• Furesø har en bred vifte af projekter, der skal inspirere dem, der ikke læser, motivere dem, der læser, til at læse mere samt engagere dem, der læser meget, til at smitte andre. Dette skal ske bl.a. i samarbejde med Pedalartisterne, et cykelværksted for udviklingshæmmede, ved at biblioteket fragter bogkasser, med litteratur tilpasset familiens behov, direkte til døren.

• I København skal 10 forfattere følge 10 social- og sundhedsassistenter og skrive 10 noveller om deres oplevelser, som udgives af SAXO og spredes via FOA til SOSU’er i hele landet, deres kollegaer og ansatte i lignende fag. Målet er at gøre litteraturen genkendelig og tilgængelig.

• I Greve skal et samarbejde med Golden Days, Greve Museum og en anerkendt forfatter resultere i en række noveller om 1. verdenskrig sammenfattet i et lokalhistorisk perspektiv. Grundtanken er at få forældre og børn til at læse sammen og tale om novellerne med hinanden samt med alle de borgere i Greve, der vælger at melde sig til den gratis SMS-tjeneste.

• Hillerød fokuserer på at vække læseglæden ved at skabe positive læseoplevelser og gøre litteraturen tilgængelig, uproblematisk og appellerende. Der skal sættes boghylder op på arbejdspladser, på et plejecenter, et forsorgshjem samt i boligområdet Kongevænget, med gratis ”tagselv-litteratur” målrettet beboerne/medarbejderne. To Christianiacykler bliver rullende mini-biblioteker, som kommer rundt i kommunen med gratis litteratur på mange platforme.

• I Horsens skal skønlitterære læseforløb integreres i kortere, videregående uddannelser, såsom pædagogassistent og projektspireuddannelsen, og medarbejdere på offentlige og private virksomheder skal læse sammen, bl.a. SMS-noveller samt deltage i en læsebattle om at blive Horsens’ mest læsende arbejdsplads. Yderligere vil 600 Horsensianere modtage Jens Henrik Jensens bog ”De hængte hunde” og blive inviteret til at møde forfatteren. 

• I Odsherred skal konkurrencer, events og installationer iscenesætte Odsherred som læsekommune. Læsebarometre sættes op i bybilledet, så alle kan følge med i, hvor meget der læses i kommunen. Flere af de små landsbysamfund konkurrerer om at blive årets læse-landsby. Fodboldklubben, arbejdspladserne og jobcentret bliver læserum. Hos lægen og frisøren, i toget, på stranden, i indkøbscentret og i sportshallen bliver litteratur tilgængelig og synlig. 

• I Randers vil man skabe læselyst i Nordbyen, som er et socialt udsat boligområde. Litteraturen kobles til allerede eksisterende begivenheder og traditioner i Nordbyen, fx fællesspisning på den lokale café. Der arrangeres læseklubber, bålaftener, forfattermøder, bogcaféer og familielæsning. Desuden formidles litteraturen via QR-koder, SMS-noveller samt bogbytteordninger i vaskekældre, på busstoppesteder, i bybussen og på grillbaren. 

• I Rebild arbejder mange af kommunens borgere i erhverv, hvor de er meget alene. Landmænd, skovarbejdere, gartneriarbejdere, kirkegårdsgravere, traktorførere ved maskinstationer og ansatte i frugtplantager. Via et netværk af kontaktpersoner rekrutteres enearbejdere til at deltage i projektet. Ved fællesmøder, dyreskuer, messer og andre begivenheder rekrutteres deltagere og vejledes i valg af titler og i de tekniske aspekter ved at lytte til litteratur. 

• I Ringkøbing-Skjern tilbydes medarbejderne på to store virksomheder, JSB Plast og Vestjysk Stål, forskellige former for litterære oplevelser på arbejdspladsen samt på vej til og fra arbejde og i fritiden. De to virksomheder konkurrerer om, hvilken virksomhed der kan læse mest, herunder skal afdelinger internt konkurrere med hinanden. Der afholdes uformelle events på arbejdspladsen med forfattere, og litteraturen sniger sig ind allevegne: på kaffekrus, på væggene og i høreværnene. 

• I Sønderborg er projektet centreret omkring Radio Als. Et antal lydbøger, hvilke omtales og markedsføres i radioen, frikøbes og lægges til fri download. Disse sendes i den interne miljøradio i produktionsmedarbejdernes høreværn på store arbejdspladser som Danfoss, Linak og Danish Crown. Sønderborg handelsstandsforening, byens skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner involveres i lanceringen af projektet med en weekend i skønlitteraturens tegn, hvor personkarakterer fra bøgerne vil indtage gaderne og byen pyntes op med bogguirlander. Byens bogbus besøger arbejdspladserne med gratis eksemplarer af bøgerne, i fysisk og elektronisk form.

De ansøgerkommuner, der ikke har fået tilsagn om midler fra Danmark Læser, vil kunne få sparring og rådgivning fra Kulturstyrelsen med henblik på at virkeliggøre deres idéer. Kommunerne vil derudover kunne deltage i et netværksseminar om læseinitiativerne i september 2014 og få hjælp til at skabe synlighed omkring deres arbejde med at få flere danskere til at læse.

 

Mest Læste

Annonce