Jelved lancerer strategier for børn og unges kulturmøde

Ledelse

20/05/2014 14:53

Freja Eriksen

Alle børn, også dem der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med kulturminister Marianne Jelveds børne- og ungestrategier: ”Det begynder med børn og unge”.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”I en hverdag, hvor rigtig meget individualiseres og måles i dets synlige og målbare nytteværdi, skal vi give plads til, at børn og unge også får mulighed for at udvikle sig som mennesker. Kunst og kultur giver anledning til refleksion og fordybelse, og når børn maler, synger, laver teater eller spiller på instrumenter afprøver de nye udtryksformer og bliver en del af nye fællesskaber”.

Børne- og ungestrategierne betyder, at kommuner, kulturinstitutioner og dagtilbud fremover bliver endnu bedre til at sørge for, at henholdsvis børn, skolebørn og unge kommer i kontakt med de lokale kulturtilbud. Derved kommer børn og unge til at opleve og bruge kunsten og kulturen som en naturlig del af deres dagligdag.

”Småbørn, skolebørn og unge er selvsagt meget forskellige. De helt små kan ikke gå så langt og er derfor meget afhængige af de tilbud, der findes i lokalområdet, fx lokale kunstnere. Skolebørnene kan bruge kunsten til at styrke evnen til koncentration og refleksion, hvilket de kan bruge, når de skal lære at regne og skrive, mens de unge allerhelst selv vil organisere deres projekter. Det ved vi, fordi vi har lyttet til alle dem, der er involveret i at lave kulturtilbud til børn og unge”, siger Marianne Jelved..

Kommunerne bestemmer selv hvordan

Hvordan kommunerne tilrettelægger indsatsen på børne- og ungekulturområdet er op til den enkelte kommune.

”Mange kommuner har allerede gode projekter i gang, og dem skal vi have spredt til hele landet. Jeg har fuld tillid til, at kommuner, lærere og pædagoger vil tage ansvar for og hjælpe til med at flere børn og unge for gode og udviklingen oplevelser med kunst og kultur”, siger Marianne Jelved.

I strategien er der forslag, som kan medfinansieres over en opstartsperiode, så de gode initiativer kan komme i gang og få mulighed for at vokse andre steder også. Det drejer sig blandt andet om:

- Kulturtjenester, der skal binde dagtilbud, skoler og det lokale kunstner- og kulturmiljø sammen
- Kulturkufferter til børn med udfordringer
- Filmkuffert der kan stimulere børns fortællelyst og filmforståelse
- Samling af gode eksempler på kunst og kultur i førskolebørns hverdag
- Ungekulturår 2015, hvor de unge selv står for indholdet.
- Pulje til projekter med fokus på selvorganisering

Økonomi

Der er i alt afsat 40 mio. kr. til konkrete initiativer i strategierne.
 

Besøg kulturministeriets temaside om strategierne her

Hent strategien for små børn

Hent strategien for skolebørn

Hent strategien for unge

 

Mest Læste

Annonce