Kulturministeriet: Ny center og ændringer i styrelserne

Infrastruktur

01/10/2015 13:02

Nick Allentoft

Slots- og Kulturstyrelsen etableres som en ny styrelse i Kulturministeriet. Yderligere flyttes Statens Kulturarvskontor (60 arbejdspladser), som skal varetage opgaver vedrørende Danmarks kulturarv (fortidsminder, bygningsfredning og statslige ejendomme), til Nykøbing Falster. Og der igangsættes analyser af, hvordan Statens Værksteder for Kunst og Jagt- og Skovbrugsmuseet kan flyttes til fra hhv. København til Helsingør (Kronborg) og fra Hørsholm til Djursland (Gl. Estrup). Endelig vil der blive lagt op til at placere det nye Videnscenter for Scenekunst i tilknytning til Aarhus Universitet.

Slots- og Kulturstyrelsen
Slots- og Kulturstyrelsen oprettes pr. 1. januar 2016 ved en sammenlægning af de to eksisterende styrelser Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Sammenlægningen sker for at kunne udnytte faglig synergi inden for bygningsbevaring og konsolidere Kulturministeriets økonomi. Samtidig vil styrelsen få en mere bæredygtig størrelse og en mere effektiv administration. Jesper Hermansen, som i dag er direktør for Kulturstyrelsen, bliver direktør for den nye styrelse.

Statens Kulturarvskontor
Statens Kulturarvskontor etableres som en integreret del af Slots- og Kulturstyrelsen og flyttes fysisk til Nykøbing Falster. Udflytningen af Statens Kulturarvskontor er et led i regeringens udflytningsplan. Statens Kulturarvskontor skal varetage administrationen af de tusindvis af fortidsminder og fredede bygninger inkl. en række statslige slotte, der geografisk er spredt ud over hele Danmark. Det forventes etableret senest d. 1. januar 2017.

Analyse af udflytning
Kulturministeriet igangsætter en analyse, der skal kortlægge, hvordan man kan tilrettelægge en udflytning af Statens Værksteder for Kunst (de er pt. placeret i København) til Kronborg. Kulturministeriet igangsætter ligeledes en analyse af, hvordan en fusion mellem Jagt- og Skovbrugsmuseet (som på nuværende tidspunkt er lokaliseret i Hørsholm) og Landbrugsmuseet kan tilrettelægges i Landbrugsmuseets lokaler på Djursland (Gl. Estrup). 

Videnscenter for Scenekunst
I løbet af 2015 skal der etableres et Videnscenter for Scenekunst. Der vil blive lagt op til, at Videnscentret placeres i tilknytning til Aarhus Universitet.

Mest Læste

Annonce